ProLogistica Soft, to firma partnerska Oracle, która oferuje organizacjom handlowym i produkcyjnym autorskie oprogramowanie wspierające ich kluczowe procesy biznesowe: prognozowanie popytu, optymalizację zapasów i planowanie sprzedaży.

Właściwe prognozowanie popytu i sprzedaży stanowi jedno z największych wyzwań w działalności przedsiębiorstwa. Jego trafność ma bezpośredni wpływ na wszystkie elementy funcjonowania firmy: procesy zakupowe, zatrudnienie, produkcję, logistykę i sprzedaż.

Spodziewanym efektem wdrożenia oprogramowania wspomagającego prognozowanie popytu i sprzedaży są: zmniejszenie poziomu zapasów magazynowych, zwiększenie sprzedaży poprzez wzrost poziomu dostępności towarów i zmniejszenie kosztów odnawiania zapasów dzięki automatyzacji procesu sterowania zapasami. Wszystkie wymienione korzyści pomagają zwiększyć efektywność działalności przedsiębiorstwa.
Wiodącym rozwiązaniem do prognozowania popytu i planowania sprzedży oferowanym na polskim rynku jest pakiet aplikacji Prologistica.
W skład pakietu wchodzą trzy podstawowe moduły: ProLogistica Opti – wspomaga zarządzanie zapasami, co pozwala przedsiębiorcom na utrzymanie optymalnego poziomu dostępności produktów; ProLogistica Trend – automatycznie prognozuje popyt, biorąc pod uwagę sezonowość i inne trendy rynkowe; ProLogistica Planning – wspomaga planowanie zakupów, sprzedaży i produkcji w oparciu o prognozy popytu, wykorzystując zaawansowane algorytmy statystyczne i sztuczną inteligencję.

Wdrażając swoje oprogramowanie u klientów firma ProLogistica rozpoczęła od instalowania aplikacji w lokalnych centrach danych, jednak szybko okazało się, że w takiej konfiguracji każdy użytkownik korzysta z innych systemów operacyjnych i katalogów produktów, co prowadziło do wysokich kosztów wdrożenia i niskiej skalowalności. Ponieważ zjawiska te obniżały wiarygodność producenta w oczach klientów, ProLogistica zdecydowała się na migrację swoich aplikacji do platformy chmurowej. Pierwszym wyborem była chmura Microsoft Azure, jednak podczas testów platforma ta okazała się niewystarczająco skalowalna – jej pilotażowe wdrożenie w firmie posiadającej 100 punktów sprzedaży i 200 tys. produktów nie spełniło oczekiwań ani dostawcy ani klienta.

„Po wielu próbach zwiększenia wydajności zdecydowaliśmy się przerwać wdrożenie. Ostatecznie nie uruchomiliśmy chmury Azure w trybie produkcyjnym i nadal szukaliśmy innego rozwiązania” – mówi Roman Barecki, dyrektor generalny firmy ProLogistica Soft.

Firma ProLogistica od lat z powodzeniem korzystała z bazy danych Oracle. Po przeanalizowaniu ofert dostępnych na rynku firma wybrała platformę Oracle Cloud Infrastructure (OCI), aby poprawić skalowalność, obniżyć koszty administracji i zwiększyć bezpieczeństwo.
W rezultacie ProLogistica wykonała migrację podstawowych aplikacji do OCI, a także przeniosła większość swoich klientów do chmury Oracle, zapewniając im niezawodny dostęp w modelu 24/7, wygodny interfejs webowy oraz uwolnienie od konieczności posiadania i utrzymywania własnej infrastruktury IT. „Wyeliminowało to kłopotliwe zarządzanie wieloma indywidualnymi konfiguracjami u naszych klientów” – mówi Agata Chorowska, kierownik zespołu ds. badań i rozwoju w firmie ProLogistica Soft.

Od czasu migracji do Oracle Cloud Infrastructure firma zwiększyła przychody ze sprzedaży swojego oprogramowania o 40% rok do roku. Platforma Oracle Cloud wyeliminowała konieczność tworzenia kopii zapasowych, zatrudniania personelu wsparcia informatycznego czy ponoszenia odpowiedzialności związanej z utrzymaniem infrastruktury informatycznej i zapewnieniem bezpieczeństwa danych. „Nasi klienci przekonali się, że przechowywanie danych w chmurze jest bezpieczniejsze niż ich składowanie w siedzibie firmy” – dodaje Agata Chorowska.
„Wdrożenie naszego oprogramowania w elastycznej architekturze i mikroserwisach OCI dało nam dostęp do zupełnie nowych technologii opartych na algorytmach sztucznej inteligencji” – dodaje Roman Barecki. „Działając w chmurze, nasze oprogramowanie daje klientom dostęp do dokładnych prognoz popytu, dzięki czemu mogą oni zoptymalizować zapasy i obniżyć ich poziom nawet o 30%. Dzięki temu klienci są w stanie utrzymać wysoki poziom usług i zminimalizować ryzyko niezrealizowanego popytu, co zwiększa ich przychody przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów zapasów na niskim poziomie. Ponadto mogą oni zaoszczędzić nawet 80% czasu potrzebnego na uzupełnianie zapasów dzięki automatyzacji tego procesu”.

Przejście do Oracle Cloud otworzyło również nowe możliwości biznesowe. „Koncentrujemy się na Polsce, ale mamy też klienta w Niemczech i prowadzimy rozmowy z wieloma polskimi firmami, które są obecne na całym świecie” – komentuje Roman Barecki. „Do grona użytkowników naszych rozwiązań należą firmy produkcyjne i dystrybucyjne z różnych branż takie jak: Amtra, FLHF, Hermon, IGEPA, LEDIN, Maritex, Meble.pl, Ofix, Plastics Group, Postal Steel Group Polska, czy ZING. Oracle Cloud znakomicie pomaga nam rozszerzać bazę klientów”.

„Wybór Oracle Cloud przez firmę Prologistica Soft pozwala naszemu partnerowi zaoferować rozwiązanie wydajne, skalowalne i bezpieczne dla szybko rosnącej grupy klientów” – mówi Piotr Cichocki z działu Oracle ISV Cloud Sales. „Pakiet Prologistica zdobywa coraz większe udziały w rynku, cieszymy się z faktu, że nasza współpraca daje tak dobre efekty.”