Firma Zebra Technologies zaprezentowała wyniki najnowszego badania „Future of Field Operations Vision Study” dotyczące przyszłości działań operacyjnych w terenie z użyciem technologii mobilnych. Z ankiety wynika, że inwestycja w technologię mobilną stanowi priorytet dla 36 proc. organizacji i staje się coraz ważniejsza również dla kolejnych 58 proc. przedsiębiorstw, którym zależy na zaspokajaniu szybko zmieniających się i stale rosnących wymagań klientów. Ankietowane organizację planują inwestycje w innowacyjne technologie i urządzenia mobilne klasy korporacyjnej, co ma zaowocować poprawą wydajności pracowników mających kontakt z klientem i zwiększeniem zadowolenia klientów w takich obszarach, jak zarządzanie flotą, usługi świadczone w terenie, potwierdzenia dostaw i obsługę bezpośrednich dostaw do sklepów.

KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA

Wyposażenie pracowników mających kontakt z klientem w urządzenia mobilne klasy korporacyjnej pozostaje priorytetem umożliwiającym zachowanie konkurencyjności.

• Z badania wynika, że jedna piąta organizacji na rynku wykorzystuje podczas działalności terenowej urządzenia mobilne klasy korporacyjnej. W ciągu pięciu lat ich liczba wzrośnie do 50 proc.
• Odpowiedzi respondentów wskazują, że większość organizacji zamierza zainwestować zarówno w komputery mobilne, jak i w wytrzymałe tablety. Od 2018 do 2023 roku liczba wykorzystywanych w firmach komputerów mobilnych z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych ma wzrosnąć o 45 proc., a wytrzymałych tabletów – o 54 proc. Urządzenia te umożliwią precyzyjną obsługę zapasów, przesyłek i zasobów, dzięki czemu firmy mogą liczyć na wzrost przychodów.
• Kluczowym czynnikiem wpływającym na produktywność, wydajność i oszczędności podczas działalności w terenie jest zastąpienie tradycyjnych urządzeń konsumenckich odpornymi urządzeniami klasy korporacyjnej. Prawie 80 proc. respondentów zazwyczaj lub zawsze przeprowadza analizę całkowitego kosztu posiadania (TCO) urządzeń biznesowych, przed dokonaniem zakupy. Zaledwie 32 proc. ankietowanych uważa, że smartfony konsumenckie wyróżniają się bardziej korzystnym całkowitym kosztem posiadania niż wytrzymałe urządzenia.

Czynniki wyższego stopnia i kwestie posprzedażowe odgrywają ważną rolę podczas wyboru urządzeń mobilnych klasy korporacyjnej wykorzystywanych przez pracowników mających kontakt z klientem.

• Rozważając inwestycję w rozwiązania technologiczne dla pracowników, którzy mają kontakt z klientem, wiele firm bierze pod uwagę następujące kwestie związane z całkowitym kosztem posiadania: wymiana (47 proc.), urządzenie początkowe (44 proc.), rozwój aplikacji (44 proc.) i programowanie/IT (40 proc.).
• Prawie 40 proc. respondentów twierdzi, że ważne są koszty zarządzania urządzeniami i ich konserwacji, a także obsługa klienta (37 proc.), kadencja urządzeń (36 proc.) i koszty naprawy (35 proc.). Czynniki te w coraz większym stopniu wpływają na cykl zakupu, co dowodzi, że urządzenia nieprzynoszące wyraźnych korzyści i niepozwalające na kontrolę tych kosztów szybko zostaną zastąpione przez urządzenia spełniające te wymagania.