Internet Rzeczy oraz nowe urządzenia i usługi zmuszają przedsiębiorstwa z branży handlu detalicznego, hotelarsko-restauracyjnej oraz transportowo-logistycznej do rozbudowania infrastruktury bezprzewodowej.

Firma Zebra Technologies , dostawca rozwiązań do identyfikacji, śledzenia oraz zarządzania zasobami i procesami, opublikowała dziś wyniki sondażu, które wskazują, że 46 proc. firm z branży handlu detalicznego, hotelarsko-restauracyjnej oraz transportowo-logistycznej (T&L) ma przeciążoną infrastrukturę bezprzewodową. Ponad połowa (53 proc.) zbadanych przedsiębiorstw w tych sektorach planuje odświeżyć infrastrukturę bezprzewodową w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ponieważ spodziewają się, że nowe narzędzia i usługi wpłyną na jeszcze większe obciążenie systemów.

Badania, przeprowadzone przez Forrester Consulting w październiku 2015 r. na zlecenie Zebra Technologies, objęły specjalistów ds. IT oraz menedżerów biznesowych z 250 międzynarodowych firm działających w branży detalicznej, hotelarsko-restauracyjnej oraz transportowo-logistycznej w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

•    Detaliści, przedsiębiorstwa transportowo-logistyczne, restauratorzy i hotelarze zwiększają możliwości sieci Wi-Fi, żeby poprawić poziom obsługi klienta, zwiększyć wydajność operacyjną i szybciej podejmować decyzje. Niemal 60 proc. dostawców usług transportowo-logistycznych, 54 proc. detalistów i 49 proc. firm hotelarsko-restauracyjnych planuje rozbudować albo zmodernizować sieci Wi-Fi.
•    Niemal dwie trzecie (65 proc.) detalistów, 69 proc. przedsiębiorstw transportowo-logistycznych oraz 61 proc. firm hotelarsko-restauracyjnych rozszerza, modernizuje lub planuje wdrożyć technologie związane z Internetem Rzeczy (IoT).
•    Firmy planują dodać nowe usługi bezprzewodowe, w tym wideokonferencje i strumieniowe transmisje wideo, a także aplikacje i usługi specyficzne dla branży, umożliwiające lokalizowanie aktywów i ludzi.
•    46 proc. firm z branży handlu detalicznego, hotelarsko-restauracyjnej oraz transportowo-logistycznej planuje odświeżyć infrastrukturę bezprzewodową w celu zwiększenia zasięgu sieci. Ponad połowa badanych firm, które niedawno zmodernizowały infrastrukturę, zrobiła to w celu przygotowania się na nowe urządzenia i usługi, a 41 proc. spośród tych, które planują modernizację, twierdzi, że ich bezprzewodowe punkty dostępowe są przeciążone przez nowe urządzenia.
70 proc firm we Francji, 58 proc. firm w Stanach Zjednoczonych i około 50 proc. w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Niemczech rozbudowuje lub modernizuje swoje bezprzewodowe sieci LAN (WLAN).