Building Management System ( BMS) jako narzędzie do zarządzania i optymalizacji wykorzystania energii, kontroli pracy urządzeń w budynkach, cały czas podlega zmianom i rozwojowi. Przyszłość BMS, która obecnie się materializuje, stanowią chmury obliczeniowe . Najnowsze rozwiązanie otwiera kolejny rozdział w historii BMS.

Jak to działa? BMS integruje wszystkie systemy m.in. elektryczne, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, które ulokowane są w budynku. Następnie na podstawie danych przesyłanych z tych systemów, tworzy się pewnego rodzaju obraz ich funkcjonowania lub usterek oraz dalszego postępowania.

BMS, który działa w chmurze to jakby platforma nadzorcza nad systemami zarządzania, czy też inaczej, to system, który łączy niezależne od siebie systemy BMS, zlokalizowane w różnych miejscach. Takie rozwiązanie usprawnia przetwarzanie danych pochodzących z tych systemów.
Jakie korzyści z tego wynikają dla użytkowników i zarządców? Są to przede wszystkim korzyści ekonomiczne oraz funkcjonalne. BMS w chmurze to metoda przechowywania danych w jednym centrum technologicznym. Daje ona dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w systemie z każdego miejsca, oszczędzając czas niezbędny na reakcję. Metoda ta daje wgląd w każde zintegrowane urządzenie zarządzające w budynku. Bez ograniczeń można stosować ją w obiektach o różnej wielkości powierzchni. Obsługa odbywa się za pomocą komputera, tabletu lub smartfonu. Systemy tego rodzaju pojawiają się w branży automatyki od niedawna. Biorąc jednak pod uwagę ich funkcjonalność i kompleksowe zastosowanie, dają szansę na daleko posuniętą efektywność. Oczywiście są sceptycy takiego modelu, ale ich grono topnieje.

– Przekonanie ludzi do korzystania z najnowszych funkcjonalności danych w chmurze czy też Internetu rzeczy nie należy do najłatwiejszych – mówi Václav Matz, Partner Channel Sales Leader EE w Honeywell, od 12 lat związany z Honeywell – To co proponujemy, to transfer danych dotyczących budynku i jego systemów do chmury. Dzięki przechowywaniu danych w chmurze klient jest nie tylko w pełni właścicielem przechowywanych danych, ale może mieć łatwiejszy i skuteczniejszy dostęp do informacji – nawet na swoim urządzeniu przenośnym. Dostaje dostęp do operacji w dowolnym miejscu i czasie.

– Transferujemy dane z budynku do tzw. chmury – wyjaśnia Václav Matz – do chmury, której nie można dotknąć, ani doświadczyć fizycznie. To trochę komplikuje nasze pojmowanie. Przykładem takich przyszłościowych rozwiązań jest m.in. kompleksowe portfolio systemów automatyki budynkowej Honeywell. Firma oferuje możliwość wyboru najlepszego rozwiązania dla specyficznych potrzeb. Jej propozycja to rozwiązania skrojone na miarę konkretnych obiektów.

– W minionym roku Honeywell dokonał kolejnego postępu w zakresie rozwiązań softwarowych. Głównym kierunkiem w zakresie automatyki budynków były badania i rozwój oprogramowania, Internet rzeczy oraz dane w chmurze – odpowiada Václav Matz – wcześniejsze rozwiązania Honeywell dotyczyły sprzętu, strony hardwarowej. Honeywell rozwija się i ciągle inwestuje w nowe technologie związane z oprogramowaniem, Internetem przedmiotów oraz bezpośrednio w ludzi, którzy nad nim pracują. To podejście umacnia firmę na drodze do dalszego rozwoju w zakresie BMS.

Tego rodzaju nowatorskie rozwiązania w BMS są podstawą, aby uzyskać w efekcie, bez większych rewolucji, inteligentniejsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze energetycznie budynki. Jest to bardzo ważne w przypadku zarządzania obiektami wielkopowierzchniowymi typu hotele, biurowce czy centra handlowe.

Wśród propozycji Honeywell warto wyróżnić środowisko Niagara Framework®, które szybko staje się systemem operacyjnym Internetu przedmiotów. Łączy i tłumaczy dane z niemal każdego urządzenia lub systemu zarządzania i optymalizacji wydajności, z budynków do całych sieci, miast i nie tylko.

– Dajemy możliwość lepszego wykorzystania BMS poprzez aplikacje w chmurze – mówi Maciej Czajka – Użytkownicy posiadający wcześniej naszą instalację mogą w ten sposób uzyskać dodatkowe wartości, korzyści w postaci nowych funkcjonalności i bezpieczeństwa danych. Rozwiązanie to pozwoli właścicielowi, zarządcy budynku na szybką reakcję w przypadku usterki czy awarii. Co więcej pozwoli przewidzieć przyszłe zdarzenia i podjąć działania z wyprzedzeniem. I takie rozwiązania już dziś z powodzeniem funkcjonują, jako aplikacja na telefon komórkowy – dodaje.

Droga od termostatu do zaawansowanego BMS nie była długa i wyboista. Wymusiła ją rewolucja cyfrowa. System BMS działający w chmurze to olbrzymi wkład w rozwój w dziedzinie systemów automatyki budynkowej. Rozwiązania technologiczne w obszarze BMS w chmurze są podstawą zintegrowanego planu zarządzania energią i bezpieczeństwa dla wielu budynków na całym świecie. Poprawiają kondycję i efektywność biznesową przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę szybki rozwój najnowszych technologii, instalacja i konserwacja systemów zarządzania budynkiem staje się łatwiejsza i mniej wymagająca w nadzorze i obsłudze zarówno dla klienta, jak i jego pracowników. Dlatego inwestycja w spersonalizowane rozwiązanie od profesjonalnego dostawcy jest w ogólnym rozrachunku atrakcyjniejsze, niż ciągłe podążanie za zmieniającymi się rozwiązaniami sprzętowymi.