Wiele restauracji znalazło się w ostatnich dniach w szczególnie trudnym położeniu. W największym stopniu ucierpiały lokale, które tylko część obrotu uzyskują z kanału delivery. Przykładami są restauracje segmentu premium, bary z przekąskami, restauracje oferujące chińszczyznę na wynos i wszystkie restauracje, które w ogóle nie prowadzą dostaw jedzenia. Pyszne.pl podejmuje działania, aby umożliwić jak największej liczbie restauracji funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.

W ubiegłym tygodniu do współpracy z Pyszne.pl zgłosiło się około 800 nowych restauracji. Firma dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej uruchomić je w systemie oraz zatrudni dodatkowych pracowników, aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków.

Wybrane restauracje nie prowadzące dostaw jedzenia we własnym zakresie mogą zostać objęte usługą dostawy Pyszne.pl. Umożliwia ona restauracjom zamkniętym w czasie kryzysu natychmiastowe rozpoczęcie sprzedaży z dowozem bez konieczności zatrudniania własnych pracowników. Dostawy Pyszne.pl funkcjonują na określonym obszarze w 13 polskich miastach.

Serwis wprowadza także dodatkowe rozwiązanie z myślą o restauracjach, które nie chcą lub nie mają zasobów, aby oferować dostawy, natomiast chciałyby jak najszybciej rozpocząć sprzedaż na wynos. Rejestracja w Pyszne.pl jest obecnie otwarta także dla nich, ułatwiając natychmiastowe przestawienie się z opcji „w lokalu” na opcję „na wynos”. Klient zamawia w aplikacji lub za pośrednictwem strony internetowej, płaci online, a zamówienie odbiera w restauracji bez konieczności oczekiwania w kolejce. W związku z prośbami polskich restauratorów właściciel marki Pyszne.pl podjął decyzję o obniżeniu prowizji za zamówienia odbierane przez klientów w restauracji do 0%. Decyzja ma skutek natychmiastowy i obowiązuje do odwołania.

Choć nie każda restauracja jest w równym stopniu dotknięta kryzysem, część z nich w sposób szczególnie trudny doświadcza skutków obecnej sytuacji. W grupie tej znalazły się przede wszystkim lokale, dla których dostawy jedzenia stanowią tylko niewielką część biznesu. Restauracje znajdujące się w najcięższym położeniu mogą wnioskować do Pyszne.pl o odroczenie płatności prowizji. Potrzebne będzie wykazanie, że poniosły szczególnie wysokie straty. Pyszne.pl szacuje, że tym wyjątkowym środkiem wsparcia objętych zostanie około 20% restauracji partnerskich.

Pyszne.pl przypomina restauracjom i klientom o zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa. Zarówno w dostawie, jak i przy odbiorze osobistym zalecana jest płatność online i bezkontaktowy odbiór jedzenia przed drzwiami lokalu lub mieszkania.