Qlik, dostawca systemów Data Discovery, zwiększa zaangażowanie w działalność programistyczną oraz społeczności open source, dzięki premierze Qlik Branch. Zaprojektowany jako środowisko współpracy i otwartej wymiany, Qlik Branch umożliwia każdemu – klientom, fanom, programistom i partnerom – uproszczony dostęp do otwartego i wydajnego interfejsu programistycznego aplikacji (API) Qlik Sense oraz QlikView, celem lepszej i łatwiejszej integracji z technologiami webowymi i aplikacjami stworzonymi przez strony trzecie.

W ostatnim raporcie Gigacom Research przygotowanym przez Davida Carda, „Ranking the disruption potential of industry forces”, rozwiązania typu open source oraz creative commons są określane jako jedne z najbardziej przełomowych na rynku. Zgodnie z tym, co mówi raport, „platforma” jest bez wątpienia nadużywanym pojęciem. Jednakowoż nowym składnikiem sprawdzonego przepisu – składającego się z API, usług w chmurze, ekosystemów i działania w sieci – jest dopasowywanie się do konkretnego rynku. Dzięki tym cechomplatforma może łatwo migrować pomiędzy branżami.

Qlik Branch rewolucjonizuje rynek rozwiązań Business Intelligence i wspiera współpracę oraz innowacyjność dzięki umożliwieniu zastosowania Qlik Sense do tworzenia stron internetowych, wizualizacji, czy aplikacji (i wielu innych). Ponieważ wszystkie projekty są udostępniane z licencją open source, użytkownicy mogą nie tylko tworzyć i publikować rozwiązania, ale również mogą  je wyszukiwać i pobierać dodatki z pełnym kodem źródłowym całkowicie za darmo. Rozwiązania publikowane na Qlik Branch nie będą wymagały oficjalnego wsparcia Qlik jak choćby certyfikacji aplikacji w Qlik Market. Ponadto, programiści będą mieli do dyspozycji Zespół Qlik Developer Relations, który udzieli potrzebnego wsparcia i podzieli się pomysłami.