Z badań Millward Brown przeprowadzonych na zlecenie BillBird wynika, że opłacając świadczenia coraz rzadziej kierujemy swoje kroki na pocztę. Wybieramy alternatywne rozwiązania, między innymi internet czy płatności w sklepach. Wciąż przeważającą formą transakcji są płatności gotówkowe. Najczęściej regulujemy rachunki za energię elektryczną, prąd, telefon komórkowy oraz internet.

Polacy są przywiązani do tradycyjnych form regulowania płatności, stopniowo zmieniają jednak swoje przyzwyczajenia. Nadal prawie połowa płatników korzysta z usług poczty, choć stanowi to znacznie mniejszy odsetek niż dziesięć lat temu, gdy aż 70% ankietowanych deklarowało  odwiedzanie placówek pocztowych w celu regulowania należności.

Opłacaniem rachunków w polskich domach zajmują się częściej kobiety, jako formę płatności zwykle wybierając gotówkę. Na znaczeniu zyskuje Internet, rozwój tego kanału płatności następuje jednak stopniowo, choć wielu wystawców zachęca już do korzystania z e-faktur. Obecnie 30% osób opłaca jakiś rachunek drogą elektroniczną. Zauważyć można, że w jakimś sensie rodzaj usług determinuje sposób płatności: korzystając z komputera czy smartfona najczęściej płacimy za Internet, telefonię komórkową oraz telewizję kablową. „Przy okienku” opłacany jest zaś głównie abonament radiowo-telewizyjny, faktury za prąd, gaz, czynsz i telefony stacjonarne.

7% osób wybierających gotówkę kieruje się do niezależnych punktów płatności zlokalizowanych np. w sklepach czy stacjach benzynowych lub do samodzielnych punktów kasowych. Co czwarta osoba korzysta (z zazwyczaj dosyć drogiego) sposobu regulowania należności, płacąc gotówką w oddziałach banków. Bardzo rzadko płatnicy wybierają wystawianie „polecenia zapłaty” na rachunkach bankowych – to rozwiązanie zupełnie nie przyjęło się w Polsce.

80% płatników otrzymuje wyłącznie rachunki papierowe, natomiast pozostali rozliczają się na podstawie e-faktur oraz rachunków tradycyjnych. Tylko 20% osób otrzymujących tradycyjne papierowe dokumenty zamieniłoby je na faktury elektroniczne, dla nich szczególnie ważna byłaby zmiana sposobu płatności najczęściej opłacanych rachunków, tj. za prąd, gaz i telefonię komórkową. Dokumentami elektronicznymi najbardziej zainteresowane są osoby otrzymujące już chociaż jedną e-fakturę.