Chmura, mobilność, Big Data, Społeczności – dla krakowskiego producenta to już nie wyłącznie hasła definiujące światowe trendy, lecz przede wszystkim rzeczywiste źródła wzrostu i umocnionej po raz kolejny w 2014 roku przewagi konkurencyjnej. Po czterech kwartałach 2014 roku sprzedaż Comarch w segmencie ERP wzrosła o 21%i wyniosła 133,7 mln zł, co stanowi rekordowy wynik w historii.

Tak dynamiczny, jeden z najlepszych od 10 lat wzrost sprzedaży możliwy był dzięki realizowanej konsekwentnie strategii ERP 2.0opartej o kilka kluczowych założeń: mocny rozwój funkcjonalny rdzennych systemów ERP (np. w takich obszarach jak Business Intelligence, Business Process Management, Produkcja, Retail); rozwój zintegrowanych z tymi systemami aplikacji umożliwiających m. in. sprzedaż w Internecie, grupową pracę na dokumentach i back up baz danych, pracę na urządzeniach mobilnych; możliwość zakupu oprogramowania nie tylko w wersji stacjonarnej lecz także w chmurze. Ważnym elementem zdefiniowanej strategii jest również intensywna i jawna komunikacja z klientami i partnerami, którzy na platformie Społeczność Comarch ERP mogą zgłaszać swoje pomysły na rozwój systemów krakowskiego producenta, których używają do codziennej pracy.

Przyglądając się poszczególnym elementom oferty największą dynamikę sprzedaży osiągnęły najmłodsze i najbardziej innowacyjne produkty: Comarch ERP Altum (+85%), Comarch ERP Mobile (+33%) oraz rozwiązania oferowane w modelu chmury obliczeniowej (+64%) w tym Comarch ERP iFaktury24 (103%).Te wyniki potraktować można jako świadectwo pełnej dojrzałości rynkowej oferowanych przez Comarch nowości.

Zdaniem Zbigniewa Rymarczyka, wiceprezesa Comarch, dyrektora sektora ERP– rok 2015 będzie kontynuacją trendów chmury, mobilności, Big Data. Rozwijać się będzie trend Internetu Rzeczy, na który mamy już również konkretną odpowiedź, czyli produkowany w Krakowie Comarch beacon. W 2015 roku nasza oferta chmurowa zostanie rozbudowana w Polsce, we Francji i w Niemczech o zupełnie nowe produkty dla małych i średnich firm: BI Cloud oraz zapowiadaną wcześniej usługę Wszystko opartą o Comarch beacon i aplikacje mobilne. Dodatkowo we Francji i Niemczech rozpocznie się sprzedaż kolejnego produktu oferowanego dotąd tylko w Polsce – Comarch ERP iFaktury24.