Skilltelligence Live to pierwszy w Polsce, innowacyjny, samoobsługowy serwis badawczy. Narzędzie pozwala samodzielnie przeprowadzić szybką ankietę wśród respondentów Skilltelligence (około 8 tysięcy osób w całej Polsce) lub skierować ich pod określone adresy, aby sprawdzili dystrybucję, ceny, stan ekspozycji wskazanych produktów, bądź wykonali dowolny inny zestaw instrukcji, który pomoże zebrać wartościowe dane.

Pod adresem http://live.skilltelligence.pl/ uruchomiony został nowoczesny, samoobsługowy serwis badawczy Skilltelligence Live. Dzięki udostępnieniu użytkownikom panelu do samodzielnego definiowania badań, cały proces – od pomysłu do zebrania wyników – znacząco się skraca. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość przeprowadzenia nawet najmniejszego badania bez angażowania znaczących zasobów finansowych i dostosowanie skali do posiadanego budżetu. Często koszt takiego badania, to mniej niż 1% budżetu przeznaczonego na kampanię marketingową danego produktu.

– Po kilku latach doświadczeń w prowadzeniu badań w modelu crowdsourcingowym uznaliśmy, że można jeszcze bardziej przyspieszyć proces pozyskiwania danych rynkowych, dzięki “wyeliminowaniu” Skilltelligence jako pośrednika w kontaktach między firmami, a zgromadzoną wokół aplikacji BuzzBee społecznością – mówi Radosław Jeż, prezes i współzałożyciel Skilltelligence. – Dzięki nowemu rozwiązaniu firmy mogą bezpośrednio korzystać z usług kilku tysięcy osób codziennie dostępnych na terenie całej Polski, samodzielnie przygotowując projekty dostosowane do własnych potrzeb i skali działalności – dodaje.

Usługa samoobsługowa skierowana jest w szczególności do małych i średnich firm, które dysponują ograniczonymi środkami na cele marketingowe i badawcze. Skilltelligence Live, w przeciwieństwie do kosztownych, „klasycznych” metod badań marketingowych, pozwala zebrać cenne informacje nawet w ramach bardzo skromnego budżetu.

– W tworzeniu naszego nowego rozwiązania przyświecała nam myśl, że nawet duże i renomowane firmy mają czasami skłonność do zamykania się pod kloszem własnych przeświadczeń i przekonań o rynku, klientach i sytuacji w handlu – mówi Łukasz Głowacz, dyrektor operacyjny z firmy Skilltelligence. – Nasze rozwiązanie ma pomóc w tym, aby na niedużą nawet skalę można było sprawdzić pewne hipotezy marketingowe lub biznesowe albo na bieżąco śledzić postępy realizowanych w terenie akcji promocyjnych – podkreśla Łukasz Głowacz.