W tym roku jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania ze strony międzynarodowych inwestorów poszukujących nieruchomości najwyższej jakości w sektorze logistyki. Transakcje już zawarte oraz te, których sfinalizowania oczekujemy do końca roku, oznaczają, że powinien on być rekordowy pod względem wolumenu transakcji w sektorze logistycznym. Po raz pierwszy transakcje w sektorze logistyki będą miały najwyższy udział w całościowym wolumenie transakcji inwestycyjnych w nieruchomości komercyjne w Polsce. Jest to w dużej mierze wynikiem dobrych wskaźników makroekonomicznych polskiej gospodarki, poprawy sytuacji na rynku najmu w tym sektorze, a także dobrych perspektyw na przyszłość. – twierdzi Sean Doyle, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych, CBRE w Polsce.