Nadchodzi czas, kiedy również instytucje w Polsce powinny zauważyć, że narastające znaczenie, częstotliwość oraz wpływ cyberataków obliguje je do podejmowania odpowiednich kroków w celu wcześniejszego i skutecznego zabezpieczenia przed ewentualnym zagrożeniem.

Nośne medialnie ataki na duże instytucje i infrastrukturę krytyczną będą coraz częstsze, a ich wpływ coraz większy. Prawdziwym wyzwaniem staną się ataki na małe i średnie przedsiębiorstwa, które w znaczącej części nie są w stanie zapewnić adekwatnego bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii. W Polsce obserwujemy powtarzające się fale ataków na małe i średnie firmy – w 2015roku ich liczba znacznie wzrośnie.

Komentarz Cezarego Piekarskiego, Starszego Menadżera w Dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte.