Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych wśród deweloperów, inwestorów i najemców przez CBRE, apetyt europejskich najemców na nieruchomości magazynowe i logistyczne wyraźnie wzrośnie na przestrzeni dwóch najbliższych lat.

Zdaniem 81% ankietowanych, którzy zajmują wysokie stanowiska w swoich firmach, rosnący segment handlu internetowego oraz jego wpływ na łańcuch dostaw, w tym powierzchnie magazynowe oraz  nieruchomości logistyczne oznaczają, że zapotrzebowanie na tego typu nieruchomości wzrośnie. Z wyników badań wnioskować można także, że  operatorzy logistyczni świadczący usługi dla handlu internetowego, a także sieci detaliczne kreować będą dużą część popytu na powierzchnie logistyczne.