Rosnące zainteresowanie usługami outsourcingowymi w Polsce doskonale obrazuje raport „2013 Top 100 Outsourcing Destinations Rankings”. Według niego najlepszymi lokalizacjami w naszym kraju na inwestycje z sektora innowacyjnych usług biznesowych są: Warszawa, Kraków i Wrocław.

Ich zadaniem jest przede wszystkim dostarczenie usług z zakresu: finansowo-księgowego, IT oraz badań i rozwoju. W Warszawie niesłabnącą popularnością cieszą się centra typu: Business Process Outsourcing (BPO) oraz Information Technology Outsourcing (ITO).

W ostatnich latach, w Polsce zwiększyła się dwukrotnie liczba osób zatrudnionych w centrach usług biznesowych – z 50 tys. w 2008 roku do ponad 100 tys. w roku 2012.