Grupa Passus wprowadza rozwiązania firmy Cryptozone do szyfrowania i zarządzania uprawnieniami do plików i katalogów przechowywanych na platformie Microsoft SharePoint. Zapewnia ono pełną ochronę pliku także po jego skopiowaniu na dysk lokalny lub nośnik zewnętrzny oraz udostępnieniu go za pomocą poczty elektronicznej. Każda zmiana uprawnień jest automatycznie dystrybuowana do wszystkich kopii pliku znajdujących się w różnych lokalizacjach.

Rozszerzenie oferty było możliwe dzięki umowie podpisanej z firmą ePrinus, jedynym w Polsce dystrybutorem Cryptzone. Grupa Passus otrzymała status Cryptzone Premium Reseller. Tytuł potwierdza kompetencje firmy w zakresie usług konsultingowych, wdrożeniowych i integracyjnych obejmujących flagowe systemy Cryptzone – Simple Encryption Platform oraz AppGate Security Platform.

The Simple Encryption Platform (SEP) pozwala użytkownikom końcowym szyfrować dokumenty i nadawać uprawnienia do plików i katalogów. Moduł Secured eCollaboration umożliwia szyfrowanie i nadawanie uprawnień grupom lub pojedynczym użytkownikom bezpośrednio z poziomu Microsoft SharePoint. Moduł Secured eMail pozwala na szyfrowanie zarówno wiadomości e-mail, jak i załączników (uprawniony odbiorca wiadomości może ją odczytać na dowolnym urządzeniu bez konieczności instalacji dodatkowej aplikacji). Simple Encryption Platform chroni i pozwala zarządzać uprawnieniami zarówno do dokumentów źródłowych, jak również ich kopii znajdujących się w dowolnej lokalizacji w środowisku SharePoint, na dyskach lokalnych, w poczcie elektronicznej czy na urządzeniach przenośnych.

The AppGate Security Platform zabezpiecza poszczególne urządzenia, aplikacje biznesowe i usługi z uwzględnieniem aktualnej lokalizacji użytkownika oraz wykorzystywanego przez niego urządzenia i przypisanej mu roli w organizacji (RBAC). System posiada wbudowaną funkcję uwierzytelniania dwuskładnikowego (two-factor authentication) dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko przechwycenia szczególnie istotnych danych. Indywidulane zabezpieczenie poszczególnych zasobów pozwala też udostępniać wybrane pliki osobom spoza organizacji, bez konieczności nadawania im dostępu do sieci lokalnej.