Interactive Intelligence Group, dostawca oprogramowania i usług zwiększających jakość obsługi klienta, uzyskał certyfikat dla integracji swojego wielofunkcyjnego systemu komunikacyjnego Customer Interaction Center (CIC) z aplikacją SAP CRM. Integracja obniża koszty wdrożenia oprogramowania, zwiększa wydajność pracy konsultantów contact center i przekłada się na wzrost satysfakcji klientów.

Centrum integracji i certyfikacji SAP potwierdziło zgodność wersji 4.0 systemu CIC oraz SAP Customer Relationship Management 7.0.

System CIC, dostępny do wdrożenia w modelu tradycyjnym lub w chmurze, oferuje organizacjom różnych rozmiarów funkcje wielokanałowego contact center, komunikacji zunifikowanej oraz automatyzacji procesów biznesowych. Zawiera aplikacje kierowania i kolejkowania interakcji, menu głosowego, nagrywania połączeń i ekranów, automatyzacji kampanii wychodzących, zarządzania personelem, analizy mowy w czasie rzeczywistym i inne.