Spółka IT.integro na swoim stosiku na Retail Technology Days 2013 prezentowała system informatyczny dedykowany branży handlowej LS Retail. Jest to rozwiązanie globalne

sprzedawane w 130 krajach i zlokalizowane na 33 wersje językowe, używane prze ponad 38 tys. sklepów na 85 tys. stanowisk POS na całym świecie.

LS POS jest zaprojektowany do obsługi całego segmentu rynku sprzedaży detalicznej, a w szczególności dla wszystkich punktów szybkiej obsługi, z ideą aby korzystanie było szybkie i łatwe w użyciu tak jak używanie terminala POS.

Najważniejsze cechy systemu to pełna integracja z Microsoft Dynamics NAV i kompletne rozwiązanie dla jedno i wielo-oddziałowych sklepów. System umożliwia m.in. rekonstrukcję i śledzenie transakcji sprzedaży, podaje dokładne wyniki z każdego sklepu oraz indywidualne definicje typów płatności i walut dla każdego sklepu.