Osiem na dziesięć transakcji w Europie jest transakcjami gotówkowymi, bez względu czy są to zakupy w galerii handlowej w centrum miasta, czy cotygodniowa wizyta w podmiejskim supermarkecie. Większość gotówki pochodzi z bankomatów – ponad 80 proc. klientów banków wypłaca z nich gotówkę przynajmniej raz w miesiącu. Znaczenie gotówki raczej nieprędko ulegnie zmniejszeniu. Według Europejskiego Banku Centralnego liczba banknotów w obrocie wzrasta w tempie 8 proc. rocznie. Obecnie w obrocie znajduje się ponad 3 razy więcej banknotów Euro niż w momencie wprowadzenia tej waluty w styczniu 2002 r. Tendencja ta utrzymuje się nie tylko w Europie.

Wszystkie te koszty stanowią duże obciążenie dla przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzone przez Wincor Nixdorf potwierdzają, że Europa wydaje na zarządzanie gotówką ponad 50 miliardów euro rocznie, tyle samo co Stany Zjednoczone. W Niemczech sprzedawcy detaliczni ponoszą koszty rzędu 7,4 miliarda euro rocznie, a niemieckie banki detaliczne 3,9 miliarda euro rocznie.

– Dzięki wykorzystaniu technologii zamkniętego obiegu gotówki przedsiębiorstwa handlu detalicznego mogą zredukować koszty obsługi gotówki o ponad 20 proc. Taki system daje możliwość wyeliminowania ręcznej obsługi gotówki i zmniejszenia jej ilości w obiegu, ponadto umożliwia ograniczenie kosztów administracji w zakresie kontroli i monitoringu procesów logistycznych gotówki pomiędzy sklepami i oddziałami banku, a konwojentem wartości pieniężnych CiT i centralą banku. Koncepcja ta zakłada przechowywanie gotówki w inteligentnym, zamkniętym systemie. Ogranicza to ryzyko kradzieży i manipulacji przez pracowników oraz pomaga uniknąć powstawania niedoborów gotówkowych na poziomie oddziału banku lub sklepu, czy w czasie transportu. Śledzenie w czasie rzeczywistym bieżącego stanu kaset oraz monitorowanie ich w punktach przekazywania gotówki gwarantuje każdej firmie korzystającej z systemu nieprzerwany dopływ informacji o poziomie zasobów gotówkowych i przepływie gotówki w łańcuchu dostaw – przekonuje  Michał Strzyczkowski, członek zarządu, dyrektor pionu retail, Wincor Nixdorf.

Retail Technology Days 2013 odbędzie się w dniach 22 i 23 maja w warszawskim hotelu Novotel.

Więcej informacji: www.retailtech.pl