Wśród kolejnych Partnerów Retail Technology Days 2013 witamy firmę Commit. Podczas konferencji firma zaprezentuje system NTSwincash do zarządzania całością procesów sprzedaży, logistyki i dystrybucji przeznaczony dla klientów posiadających dużą ilość stanowisk kasowych, dedykowany w szczególności dla rozproszonych sieci sprzedaży o zróżnicowanej strukturze własności (sklepy własne, punkty agencyjne, franczyza).

Wprowadzenie centralnego zarządzania siecią sprzedaży i dystrybucji umożliwia pełną kontrolę oraz eliminację ryzyka związanego z rozproszeniem geograficznym zapewniając jednocześnie unifikację oferty w całej sieci oraz centralny nadzór i zarządzanie wszystkimi procesami. System posiada mechanizmy zabezpieczające ciągłość sprzedaży nawet w wypadku braku połączenia z bazą centralną. Jest wielojęzyczny oraz wielowalutowy, co wspomaga ekspansję do innych krajów. NTSwincash wspiera użytkownika dostarczając wszelkich istotnych informacji: od szczegółowego opisu produktu, poprzez automatyczne wyszukiwanie ceny po globalne dane o stanach magazynowych.

Komfortowe centralne zarządzanie wszystkimi specyficznymi dla handlu detalicznego danymi oraz centralna konfiguracja i administrowanie stanowiskami kasowymi w całej sieci sprzedaży to doceniane na całym świecie zalety NTSwincash. System daje nową jakość zarządzania. Zmniejsza nakład pracy wszystkich działów przedsiębiorstwa, prowadzi do znacznego obniżenia kosztów administracji i odciąża poszczególne jednostki pozwalając im na skoncentrowanie pracy na sprzedaży.

Dotychczasowymi użytkownikami NTSwincash są m.in.: NOMI, mVideo (М.Видео), Vodafone, Niedermeyer, O2, T-Mobile, Swisscom, Orange.

Retail Technology Days 2013 odbędzie się w dniach 22 i 23 maja w warszawskim hotelu Novotel. Więcej informacji: www.retailtech.pl