Zgodnie z najnowszą edycją raportu Cisco „ Global Cloud Index” globalny ruch sieciowy w chmurze obliczeniowej wzrośnie ponad 2,5-krotnie, z 3,9 zettabajtów w 2015 r. do 14,1 ZB w 2020 roku. Na taki stan rzeczy wpływ ma postępujący trend wirtualizacji i migracji zasobów firmowych do platform funkcjonujących w modelu cloud computing.

Roczny globalny ruch IT w ośrodkach gromadzenia i przetwarzania danych z 4,7 ZB w 2015 roku wzrośnie do 15,3 zettabajtów na przestrzeni czterech najbliższych lat, a zapotrzebowanie na świadczone przez nie usługi do tego czasu powiększy się ponad dwukrotnie.
Aktualna prognoza wyraźnie wyprzedza przewidywania z ubiegłorocznej edycji raportu.

– Wynika to faktu, że bardzo ciężko przewidzieć rzeczywisty przyrost danych przetwarzanych w chmurze obliczeniowej. Rok temu Cisco zakładało, że do 2019 roku globalny ruch w chmurze osiągnie 8,6 ZB – dziś wartość ta poszybowała do prawie 13 ZB. Trudno się jednak temu dziwić, gdyż liczba użytkowników rozwiązań z zakresu cloud computingu stale się powiększa – w naszym przypadku przychody z usług infrastruktury IT na wynajem w III kwartale br. względem II kwartału wzrosły o 12% – zwraca uwagę Krystian Fydrych z Atmana, lidera polskiego rynku data center.

Platformy chmurowe na całym świecie wygenerują ponad 10 ZB ruchu więcej, niż ma to miejsce  obecnie. Teoretycznie jeden zettabajt odpowiada materiałowi wideo w jakości HD, który trwa… 36 milionów lat. Można więc łatwo wyliczyć, że do 2020 roku chmury obliczeniowe na całym świecie wytworzą ruch odpowiadający 360 milionom lat filmu zarejestrowanego w standardzie HD.

– Naturalnym efektem rozrostu generowanych cyfrowych informacji będzie rosnące zapotrzebowanie na ich przechowywanie i przetwarzanie, więc zdaniem autorów raportu światowe centra danych w ciągu czterech najbliższych lat wykonywać będą 2,6-krotnie więcej operacji niż dotychczas. Od kilku lat także w Polsce obserwujemy rozwój tej tendencji, stąd nasze ostatnie inwestycje w rozbudowę infrastruktury ośrodków data center – dodaje Krystian Fydrych z Atmana.