Tesco jest jednym z pionierów walki z marnowaniem żywności – już od 2013 roku regularnie przekazuje produkty spożywcze m.in. do Banków Żywności, Caritas Polska i lokalnych organizacji charytatywnych. W tym roku sieć handlowa zrobiła kolejny krok na drodze do lepszego gospodarowania zasobami. Właśnie rozpoczął się program „Duża pomoc dla małych przyjaciół”,
w ramach którego organizacje pozarządowe i instytucje publiczne zajmujące się zwierzętami, mogą zgłosić się do supermarketów Tesco w całym kraju i odebrać żywność nadającą się do spożycia przez zwierzęta: owoce, warzywa, nabiał, mięso i pieczywo. Wszystko to zupełnie za darmo, wystarczy zorganizować transport.

„Measure, Target, Act”
Tesco jest jednym z pierwszych detalistów, którego celem jest ograniczenie marnotrawienia żywności na dużą skalę. Jako jedyna sieć handlowa mierzy i publikuje dane dotyczące przekazywania
i marnowania produktów. Przez 2 lata skala marnowania w sklepach spadła o 41%, jednocześnie w ciągu 2018 roku Tesco przekazało 3 411 ton żywności, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2016/17. Dodatkowo, podczas corocznej Świątecznej Zbiórki Żywności zebrano 113 ton żywności, ponadto sieć przekazała równowartość 20% wartości zebranych produktów. Ponad 250 sklepów
w Polsce regularnie przekazuje artykuły spożywcze.

Walka z marnowaniem żywności na wielu płaszczyznach
W swoim najnowszym programie „Duża pomoc dla małych przyjaciół” sieć handlowa realizuje aż dwa cele: przyczynia się do walki z marnowaniem żywności i jednocześnie wpływa na poprawę jakości życia zwierząt. Do programu zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe i instytucje publiczne z całej Polski, np. schroniska, fundacje, organizacje czy ZOO, chcące wpłynąć na polepszenie warunków życiowych i żywnościowych zwierząt. Co trzeba zrobić, aby przystąpić do programu? Wystarczy spełnić dwa warunki: organizacja musi mieć formę prawną i uzyskać zaświadczenie od powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że zwierzęta są pod stałą opieką lekarza weterynarii. Po weryfikacji prawidłowości wszystkich dokumentów, podpisana zostaje umowa partnerska, na mocy której organizacja może odebrać żywność z najbliższego sklepu Tesco.

Wsparcie dla wszystkich zwierząt – każdemu według potrzeb
– Rodzaj i ilość przekazanej żywności zależy od profilu organizacji i tego, jakie zwierzęta ma pod opieką – co innego będzie odpowiednie dla kur, a co innego dla słoni z ZOO. Organizacja może odebrać tyle żywności, ile potrzebuje, jedynym ograniczeniem są tutaj zapasy każdego ze sklepów. Ilość żywności jest ustalana indywidualnie ze sklepem. – mówi Małgorzata Tokarz, Kierownik Operacyjny ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Tesco Polska . Warto podkreślić, że udział w programie jest całkowicie bezpłatny – organizacja musi zadbać tylko o pojemniki zgodne z zasadami transportu żywności oraz odbiór i transport żywności ze sklepu.

Utrzymanie i wyżywienie zwierząt jest bardzo kosztowne – Tesco wychodzi temu problemowi naprzeciw i kierując się ideą niemarnowania żywności, chce wspomóc organizacje opiekujące się zwierzętami i sprawić, aby każdy ich podopieczny mógł żyć w godnych warunkach. Partnerem strategicznym programu jest Fundacja Sarigato – organizator ogólnopolskiej akcji Karmimy Psiaki.