Firma Sage wprowadza oparty na opłacie abonamentowej model sprzedaży Systemu Zarządzania Forte. Przedsiębiorcy będą mieli wybór między dotychczasową licencją bezterminową i możliwością wykupienia dostępu do oprogramowania na okres 12 miesięcy.

Sage jest w Polsce wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla firm z sektora MSP. System Zarządzania Forte to rozwiązanie dedykowane firmom średnim, których potrzeby związane z obsługą procesów biznesowych wykraczają poza zakres funkcjonalny oferowany przez System Symfonia. Od lipca br. przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem Systemu Forte będą mogli wybrać między zakupem licencji bezterminowej, który wiąże się z jednorazowym kosztem, a abonamentem dającym możliwość korzystania z systemu za znacznie niższą opłatą. Oprogramowanie będzie udostępniane na okres jednego roku, na podstawie opłaty abonamentowej uiszczanej z góry, której koszt może być nawet o połowę niższy w porównaniu do zakupu oprogramowania z licencją bezterminowej.

„Zależy nam, by zniwelować barierę wejścia dla firm, które potrzebują systemu klasy Forte, ale nie mogą sobie pozwolić na jednorazowy wydatek – zakup licencji i poniesienie kosztów usług wdrożeniowych. Dzięki opłatom abonamentowym takie firmy będą mogły znacznie szybciej rozpocząć prace z systemem, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na inne inwestycje” – wyjaśnia Katarzyna Kaganiec, Dyrektor Działu Zarządzania Produktem w Sage. Model abonamentowy daje klientom więcej opcji w planowaniu ich budżetów. Jednocześnie, jest to sposób na obniżenie ryzyka inwestycyjnego – nabywca bowiem od początku wie, jakie koszty poniesie w związku z użytkowaniem systemu.

Modelem abonamentowym mogą być zainteresowani nowi klienci Sage, w tym przede wszystkim firmy będące w fazie dynamicznego rozwoju oraz posiadające limitowane środki na inwestycje. Poza tym, abonament to także opłacalny sposób na zmodernizowanie oprogramowania dla wszystkich firm, które od lat użytkują nieaktualne wersje Systemu Zarządzania Forte. Nie muszą one bowiem kupować kolejnych wersji, które wydano w przeszłości. „Korzystając z abonamentu, można w łatwy, szybki i wygodny sposób zmodernizować posiadane oprogramowanie i jednocześnie zyskać pewność otrzymania bezpłatnie, w okresie trwania umowy wszystkich jego aktualizacji. W ramach abonamentu świadczona jest bowiem także usługa, która daje właśnie takie przywileje” – dodaje Katarzyna Kaganiec.

Warunki dodatkowe, takie jak np. liczba 5 konsultacji w okresie 3 miesięcy od zakupu systemu, pozostaną tożsame w obu modelach sprzedaży. Podobnie zachowane zostaną zasady w przypadkach rozwijania oprogramowania w czasie trwania abonamentu. Klienci będą mogli dokupywać kolejne moduły systemu, płacąc za czas dostępu do nich. Koszty będą wyliczane proporcjonalnie, zależnie od liczby dni pozostałych do wygaśnięcia pierwszego abonamentu.