Ferax, właściciel marki Gatta, uruchomił system Microsoft Dynamics AX for Retail w celu wsparcia działań sprzedażowych w rozbudowanej sieci detalicznej.

Wdrożony system usprawnił przepływ informacji między poszczególnymi salonami,  umożliwiając lepszą kontrolę realizowanych procesów sprzedażowych. Rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie spójnego modelu referencyjnych danych (Common Point of Reference – CPR) dla sieci sprzedaży oraz spójności czasowej prezentowanych danych w obszarze raportowania. Ponadto, udało się zmniejszyć obciążenie pracowników salonów czynnościami niezwiązanymi bezpośrednio z procesem sprzedaży i obsługi klienta realizowanym w salonach sieci Gatta.

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu udało się zwiększyć rotację towaru w salonach o ponad 40 proc. oraz zredukować koszty operacyjne sieci o 10 proc. System umożliwił również rozbudowę sieci sprzedaży z jednoczesną redukcją kosztów operacyjnych, pozwolił na automatyzację kontroli procesu propagowania zmian w danych słownikowych miedzy centralą a punktem sprzedaży oraz umożliwił planowanie zapasów zintegrowane z zakupami i produkcją.