Firma SAP oraz firma hybris poinformowały o finalizacji przejęcia hybris przez SAP. Transakcja ta jest dla firmy SAP inwestycją w przyszłość handlu i obsługi klienta. Producent oprogramowania chce obsługiwać przedsiębiorców we wszystkich kanałach sprzedaży, wykorzystujących interakcje elektroniczne.

Firmy zamierzają połączyć wielokanałowe rozwiązania dla handlu produkcji hybris z technologią oraz rozwiązaniami przetwarzania danych w pamięci, w chmurze i na urządzeniach przenośnych firmy SAP. Ma to na celu osiągnięcie wyższego poziomu w zakresie obsługi klientów i w analizach ich potrzeb i zachowań.

Firma hybris będzie funkcjonować w ramach SAP, jako niezależna jednostka organizacyjna i zachowa obecne kierownictwo. Swoje produkty będzie oferować zarówno klientom SAP, jak i firmom, które nie korzystają z SAP. Modyfikacji ulegnie nazwa firmy, która odtąd będzie brzmieć „hybris, an SAP company”.