Najnowsza wersja SAP Afaria oferuje udoskonalone narzędzia do zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemami iOS i Android oraz ich bezpieczeństwem, ulepszony portal aplikacji oraz prostszy portal samoobsługowy ułatwiający wprowadzanie kolejnych urządzeń i zarządzanie nimi.

Według firmy analitycznej IDC rozwiązanie SAP Afaria odpowiada na kluczowe potrzeby przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskami mobilnymi (Enterprise Mobile Management – EMM). Wśród potrzeb tych można wymienić tradycyjne zarządzanie urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management – MDM), a także zarządzanie pełnym cyklem życia urządzeń, aplikacji i danych mobilnych w całej firmie oraz ich bezpieczeństwem. Najnowsza wersja rozwiązania SAP Afaria ma wyeliminować złożoność tych procesów poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony wszystkich danych zapisywanych i przesyłanych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Oprogramowanie to pozwoli firmom zyskać lepszą kontrolę i uzyskać dokładniejsze informacje na temat szerokiej gamy wykorzystywanych urządzeń. Ułatwi im również zdalne tworzenie kopii zapasowych i usuwanie danych w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia oraz udostępnianie poprawek, nowych wersji i aktualizacji dla użytkowników mobilnych.