SARE, technologiczna spółka oferująca zaawansowane systemy i narzędzia wspierające sprzedaż oraz automatyzację działań marketingowych, poinformowała o przejęciu mailPro, firmy z grupy Positive Technology, działającej na rynku e-mail marketingu. W opinii Zarządu ta akwizycja pozwoli uzupełnić ofertę Grupy i umocnić jej pozycję na rynku, zaś specjaliści pracujący w mailPro wzmocnią zespół SARE.

mailPro działa na rynku od 2005 roku, rozwijając funkcjonalny system do mailingu i zarządzania kampaniami e-mail. Efektem jest intuicyjny program do mailingu dostępny dla każdego, upraszczający wysyłkę wiadomości e-mail, newsletterów i biuletynów, a także tworzenie i zarządzanie listami subskrybentów oraz śledzenie efektów kampanii mailingowych bez rezygnacji z użytecznych narzędzi marketingowych. Od czerwca 2016 roku spółka mailPro stała się częścią Grupy Kapitałowej SARE.

– To kolejny krok na drodze rozwoju Grupy SARE. Cieszymy się z zawartego porozumienia. mailPro to przede wszystkim prężny i kompetentny zespół działający w branży e-mail marketingu. Dzięki transakcji spodziewamy się osiągnąć efekty synergii i rozbudować ofertę kompleksowych usług wspierających sprzedaż w interneciekomentuje Dariusz Piekarski, prezes zarządu SARE – Czeka nas teraz proces integracji systemów. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń i połączone kompetencje wzmocnią naszą pozycję rynkową.