W styczniu 2014 roku SAS Institute rozpoczął współpracę z firmą Jeronimo Martins Polska w obszarze zaawansowanej analityki i Business Intelligence. Zadaniem systemów SAS będzie wsparcie procesów prognozowania i planowania sprzedaży oraz budżetowania kosztów.

Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepów Biedronka, kontynuuje strategię dynamicznego rozwoju. Planowanie sprzedaży w tak dużej organizacji wymaga usystematyzowanego procesu oraz uwzględnienia wielu zmiennych. Z kolei efektywny kontroling kosztów pozwala optymalnie wykorzystywać zaangażowany kapitał i przekłada się na realne oszczędności. Narzędzia analityczne i kontrolingowe oferowane przez SAS wpisały się w potrzeby i specyfikę klienta, oferując odpowiednią elastyczność i wydajność. Narzędzia SAS będą wspierały procesy planistyczno-kontrolingowe, jak również warstwę analityczną i raportową w Jeronimo Martins Polska.