W najnowszym raporcie firmy analitycznej International Data Corporation (IDC) „Worldwide Advanced and Predictive Analytics Software Market Shares, 2014”  SAS utrzymuje pozycję globalnego lidera na rynku zaawansowanej analityki. W 2014 roku udział SAS w rynku advanced analytics wyniósł 33,3 %. Jest to dwukrotnie wyższy wynik w porównaniu do najbliższego konkurenta wymienionego w zestawieniu. Nieprzerwanie od 1997 roku, od kiedy IDC publikuje badania dotyczące segmentu zaawansowanej analityki, SAS utrzymuje największy udział w rynku i wykazuje regularny wzrost przychodów.

Najnowsze rozwiązania SAS w obszarze zaawansowanej analityki odpowiadają na wyzwania rynkowe i zmieniające się potrzeby klientów w zakresie przetwarzania rosnących wolumenów różnorodnych danych (big data) oraz dostosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych do umiejętności użytkowników biznesowych bez przygotowania technicznego. Aby sprostać pierwszemu wyzwaniu, firma SAS zintegrowała swoje rozwiązania SAS® Visual Analytics, SAS® Visual Statistics oraz SAS® In-Memory Statistics z platformą Hadoop – wiodącym na rynku rozwiązaniem do przechowywania i zarzadzania dużymi zbiorami danych. Rozwiązanie SAS Visual Analytics i SAS Visual Statistics odpowiadają również na drugą potrzebę, dzięki intuicyjnym graficznym interfejsom, które umożliwiają wykonywanie zaawansowanych analiz użytkownikom biznesowym.