W październiku, po raz pierwszy w tym roku, wszystkie wskaźniki Selectivv Index zanotowały duże spadki. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce na przełomie roku. Mierzenie i analiza dynamiki zmian odwiedzin w wybranych punktach sprzedaży detalicznej odzwierciedla najbardziej aktualne zachowania zakupowe Polaków oraz rzeczywiste trendy w gospodarce.

Co to jest Selectivv Index?

Na Selectivv Index składa się analiza trzech obszarów:

1. dynamika odwiedzin klientów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej,
2. wielkość ruchu na stacjach benzynowych,
3. dynamika zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce.

Analiza obejmuje dane historyczne z urządzeń przenośnych od października 2017, kiedy to wartość bazowa wskaźników Selectivv Index została przyjęta za 100.

Index Selectivv Handel

Wartość wskaźnika Selectivv Handel wyniosła w październiku 100.21 punktów i w porównaniu do danych z września spadła o -2,81%. To pierwszy większy spadek w dłuższym okresie czasu, w którym obserwowaliśmy dość regularny wzrost wskaźnika. Nadal jednak wielkość odwiedzin w mierzonych punktach sprzedaży detalicznej jest większa niż miało to miejsce na początku roku, kiedy wartość Indexu Selectivv Handel wynosiła 96.69 pkt.

Dyskonty spożywcze w miastach poniżej 300 tys. mieszkańców oraz sklepy spożywczo-przemysłowe w miastach do 20 tys. mieszkańców, to jedyne składowe #SelHANDEL, które nie zanotowały spadku wartości w październiku. W pierwszym przypadku wskaźnik wzrósł o 0,24% do 99.84 pkt, a w drugim o 1,01% do 100.14 pkt w porównaniu do września. Duże spadki w liczbie odwiedzin zanotowały zaś zwłaszcza galerie handlowe w miastach do 300 tys. mieszkańców o -5.21% i hipermarkety w tych miejscowościach o -6.51%. W obu przypadkach wartości wskaźnika odnotowały najniższy poziom w porównaniu z innymi mierzonymi lokalizacjami. Dla galerii handlowych wynosi ona 89.97 pkt, a dla hipermarketów tylko 80.80 punktów. W styczniu br. wartość dla obu wskaźników wynosiła odpowiednio 97.13 i 97.47 punktów.

Index Selectivv Handel to dane z 310 losowo wybranych obiektów handlowych, monitorowanych za pomocą technologii GeotrappingⓇ. Do analizy wybraliśmy zarówno galerie handlowe, hipermarkety, dyskonty w dużych i mniejszych miastach, jak i sklepy spożywczo-przemysłowe w miastach do 20 tys. mieszkańców.

Index Selectivv Stacje

Mniejszą skłonność do odwiedzania wybranych lokalizacji, a co za tym idzie najprawdopodobniej również do konsumpcji Polaków, widzimy w przypadku wizyt na stacjach benzynowych. Wartość wskaźnika Selectivv Stacje wyniosła w październiku 108,06 punktów. Po rekordowym notowaniu we wrześniu 111.65 nastąpił spadek wartości wskaźnika o -3,21%. Nadal jednak porównując dane rok do roku wartość jest większa o 6,75%.

Index Selectivv Stacje obliczany jest na podstawie liczby odwiedzin na 131 stacjach benzynowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Monitorowane są wybrane punkty w dużych ośrodkach takich, jak Warszawa, Wrocław i Katowice, jak i w mniejszych miejscowościach.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna

Wartość Index Selectivv Turystyka Zagraniczna po pięciu miesiącach systematycznych wzrostów, zanotowała dość duży spadek do 101.00 punktów. #SelTURYSTYKA osiągnął wartość zbliżoną do tej, którą zanotował jeszcze przed wakacjami, czyli w czerwcu br. Porównując dane rok do roku wartość wskaźnika wzrosła o 2,66%.

Index Selectivv Turystyka 10 dla wybranych dziesięciu narodowości wyniósł na koniec października 103.90 punktów, czyli o 0.46% więcej niż we wrześniu. Zaobserwowaliśmy większą liczbę odwiedzin obywateli z takich krajów, jak Niemcy, Chiny czy Turcja i dość duży spadek w odwiedzinach naszego kraju przez Rosjan o -4,33% i Ukraińców o -1,21%.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna obejmuje dane o turystach z zagranicy odwiedzających Polskę. Uwzględnione zostały grupy użytkowników, które przebywały w naszym kraju od 3 do 21 dni (w celu odróżnienia turysty od osoby, będącej w podróży służbowej i obcokrajowców przybywających do naszego kraju w poszukiwaniu pracy).

Zalety i sposób wykorzystania Selectivv Index

Jakie są zalety Selectivv Index? Przede wszystkim:

1. Wczesne wykrywanie trendów w handlu i turystyce na podstawie analizy dużej próby (ponad 20 mln obserwacji).
2. Niedeklaratywny charakter danych odzwierciedlający realne zachowania zakupowe
3. Przejrzyste zestawienie danych ułatwiające analizę i ich wykorzystywanie
4. Comiesięczna aktualizacja wskaźników

W jaki sposób zarządcy supermarketów, galerii handlowych czy stacji benzynowych mogą wykorzystać dane publikowane w ramach Selectivv Index? Przede wszystkim pokazują one najbardziej aktualne trendy w gospodarce. Dostęp do takiej wiedzy może znacząco wpłynąć na podejmowane decyzje biznesowe. Porównywanie zaś wskaźników Selectivv Index do wyników sprzedażowych może pokazywać szerszy kontekst efektów własnych działań do koniunktury panującej na rynku.

Dzięki danym z urządzeń przenośnych możliwe jest monitorowanie dowolnej lokalizacji, skali wizyt wraz z analizą profilu osób odwiedzających lub mieszkających w pobliżu. Można w ten sposób mierzyć nie tylko własne lokalizacje, ale również punkty konkurencji.

Za opracowanie Selectivv Index i aktualizację danych odpowiada dział analityczno-badawczy Selectivv Data Tank.