Właśnie mija pół roku od pierwszej publikacji Selectivv Index – autorskich wskaźników odzwierciedlających trendy związane z handlem i turystyką przygotowywanych na podstawie danych z lokalizacji.

Na Selectivv Index składa się analiza trzech obszarów:
1. dynamika odwiedzin klientów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej,
2. wielkość ruchu na stacjach benzynowych,
3. dynamika zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce.

Analiza obejmuje dane historyczne z urządzeń przenośnych od października 2017, kiedy to wartość bazowa wskaźników Selectivv Index została przyjęta za 100.

Co w przeciągu tego okresu zaobserwowaliśmy? Czy mieszkańcy Polski wykazują większe skłonności zakupowe i chętniej odwiedzają wybrane punkty handlowe? Jak kształtuje się zagraniczny ruch turystyczny – jego wielkość i dynamika zmian?

W marcu br. wartość wskaźnika wynosiła jeszcze 98.46 punktów, by w kolejnym miesiącu wzrosnąć do 101.51 pkt. W drugim półroczu obserwujemy utrzymywanie się jego wartości na zbliżonym poziomie. Największą wartość osiągnął w czerwcu – 103.14 pkt, a obecnie kształtuje się na poziomie 103.11 pkt. Porównując dane rok do roku widać dużo większą skłonność rodaków do odwiedzania monitorowanych punktów handlowych. W żadnym miesiącu br. wskaźnik nie był niższy niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
Biorąc pod lupę poszczególne składowe Selectivv Handel widzimy, że najwięcej klientów przybyło w ciągu ostatnich 6 miesięcy hipermarketom (108.22 pkt w porównaniu do 101.27 w marcu br.) i dyskontom (110.68 pkt w porównaniu do 100.82 w marcu br.) w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców. Znacząco wzrosła również liczba wizyt w sklepach w mniejszych miejscowościach. Kształtuje się ona na poziomie 99.14 pkt (w marcu br. – 89.47 pkt).

Index Selectivv Handel to dane z 310 losowo wybranych obiektów handlowych, monitorowanych za pomocą technologii GeotrappingⓇ. Do analizy wybraliśmy zarówno galerie handlowe, hipermarkety, dyskonty w dużych i mniejszych miastach, jak i sklepy spożywczo-przemysłowe w miastach do 20 tys. mieszkańców.

Index Selectivv Stacje
W bieżącym roku jedynie w maju odnotowaliśmy spadek wartości wskaźnika. Od początku roku, kiedy jego wartość wyniosła 97.54, utrzymywał stałą tendencję wzrostową. W czterech ostatnich miesiącach zanotował rekordowe wartości. Aktualnie wartość Selectivv Index dla stacji benzynowych wynosi 111.65 pkt, co przekłada się na zmianę rok do roku o +16.02%.

Index Selectivv Stacje obliczany jest na podstawie liczby odwiedzin na 131 stacjach benzynowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Monitorowane są wybrane punkty w dużych ośrodkach takich, jak Warszawa, Wrocław i Katowice, jak i w mniejszych miastach, jak np. Andrychów czy Żory.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna
Index Selectivv Turystyka Zagraniczna notuje od maja br. wzrosty. W pierwszym kwartale 2019 oscylował na poziomie zbliżonym do 100 pkt. W czerwcu przekroczył tę wartość i osiągnął 101.78 pkt, a w tej chwili wynosi 105.77 pkt. Jeszcze za wcześnie, by na podstawie wskaźników mówić o rosnącej atrakcyjności turystycznej naszego kraju, ale dane za wrzesień pokazują, że może być to trend niezwiązany wyłącznie z okresem wakacyjnym.
Index Selectivv Turystyka Zagraniczna obejmuje dane o turystach z zagranicy odwiedzających Polskę. Uwzględnione zostały grupy użytkowników, które przebywały w naszym kraju od 3 do 21 dni (w celu odróżnienia turysty od osoby, będącej w podróży służbowej i obcokrajowców przybywających do naszego kraju w poszukiwaniu pracy).

Jakie są zalety Selectivv Index? Przede wszystkim:
1. Wczesne wykrywanie trendów w handlu i turystyce na podstawie analizy dużej próby (ponad 20 mln obserwacji);
2. Niedeklaratywny charakter danych odzwierciedlający realne zachowania zakupowe;
3. Przejrzyste zestawienie danych ułatwiające analizę i ich wykorzystywanie;
4. Comiesięczna aktualizacja wskaźników.

W jaki sposób zarządcy supermarketów, galerii handlowych czy stacji benzynowych mogą wykorzystać dane publikowane w ramach Selectivv Index? Przede wszystkim pokazują one najbardziej aktualne trendy w gospodarce. Dostęp do takiej wiedzy może znacząco wpłynąć na podejmowane decyzje biznesowe. Porównywanie zaś wskaźników Selectivv Index do wyników sprzedażowych może pokazywać szerszy kontekst efektów własnych działań do koniunktury panującej na rynku.

Dzięki danym z urządzeń przenośnych możliwe jest monitorowanie dowolnej lokalizacji, skali wizyt wraz z analizą profilu osób odwiedzających lub mieszkających w pobliżu. Można w ten sposób mierzyć nie tylko własne lokalizacje, ale również punkty konkurencji.

Za opracowanie Selectivv Index i aktualizację danych odpowiada dział analityczno-badawczy Selectivv Data Tank.