Przedsiębiorcy mogą korzystać z udoskonalonej wersji serwisu miedzyfirmami.pl.

To uniwersalna platforma i usługa sieciowa, która wspiera procesy wymiany elektronicznych dokumentów i e-faktur pomiędzy przedsiębiorstwami. Serwis dostosowano do zmian w polskich przepisach, a także dodano funkcjonalności, które odpowiadają na oczekiwania rynku. Nowy serwis miedzyfirmami.pl ma lepszą ergonomię. Wprowadzono w nim liczne usprawnienia, dzięki którym usługi portalu są dostosowane do nowych przepisów, a użytkownicy mogą jeszcze szybciej i łatwiej przesyłać między sobą dokumenty w formie elektronicznej.

Jedną z nowości jest możliwość wysyłki elektronicznych dokumentów nawet do tych przedsiębiorstw i organizacji, które nie są zarejestrowane w serwisie. Ta zmiana funkcjonalna odnosi się do zrównania faktury elektronicznej z papierową i wprowadzenia tzw. zasady zgody domniemanej na otrzymywanie faktur elektronicznych. Obecnie nabywca towaru lub usługi nie musi wyrażać uprzedniej zgody na otrzymanie e-faktury. Jeśli nie chce dostawać faktur elektronicznych, musi wyrazić sprzeciw. Pojawiła się zatem konieczność ewidencji tych kontrahentów, którzy nie zgodzili się na otrzymywanie e-faktur. W tym celu w serwisie udostępniono funkcjonalność rejestracji „sprzeciwu” wobec wymiany e-faktur.

Serwis miedzyfirmami.pl udostępnia dziś prostszą procedurę rejestracji oraz nowe udogodnienia funkcjonalne. Dla przykładu, użytkownicy mogą np. w jednym oknie załączać do przesłania całe serie e-dokumentów (dotychczas każdy dokument zamieszczało się oddzielnie). Usprawniono też komunikację w całym procesie wymiany e-dokumentów, głównie poprzez poszerzony system powiadomień o statusie doręczenia dokumentów, a także możliwość dodania notatki tekstowej opisującej każdy z przesyłanych dokumentów.

Przy okazji nowej odsłony serwisu nie zmieniają się warunki cenowe korzystania z usług miedzyfirmami.pl. Bez żadnych opłat można odebrać dowolną liczbę, a wysłać do 5 e-dokumentów w ciągu każdego miesiąca. W przypadku zapotrzebowania na większe limity, przedsiębiorcy wykupują tzw. pakiety. Ceny pakietów ustalono tak, aby koszt wysłania jednego e-dokumentu nie przekraczał 16 groszy netto.