SESCOM, dostawca usług technicznych dla placówek sieci handlowych, zapowiada rynkową ofensywę w Europie Zachodniej. Spółka poszerza swoją działalność o doradztwo i wdrożenia w zakresie nowych technologii, a do 2020 roku chce zajmować pozycję jednego z liderów na europejskim rynku usług technicznych dla placówek sieciowych. Wszystko to wzmocnić ma rebranding firmy i zmiana rynku notowań.

W Wielkiej Brytanii powstała właśnie spółka zależna SESCOM Ltd, a działa tam już Business Development Unit, biuro odpowiedzialne za ekspansję zagraniczną firmy oraz zakotwiczone na rynku nowych technologii Innovation Lab, partner dla start-upów. Spółka brytyjska jest w pełni gotowa do realizacji nowych kontraktów. Trwają też prace operacyjne na kolejnym rynku, we Francji.

Intensyfikujemy nasze działania w Europie Zachodniej, nie tylko na rynku brytyjskim, ale też francuskim, skandynawskim, hiszpańskim czy w krajach Beneluksu. W najbliższym czasie spotykamy się z klientami na targach EuroShop w Düsseldorfie. Do 2020 roku planujemy być dostawcą usług technicznych dla placówek sieciowych w całej Europie – mówi Prezes Zarządu SESCOM Sławomir Halbryt.

Na tym jednak plany się nie kończą.  Spółka ma wówczas dysponować potencjałem do rozpoczęcia działalności na innych kontynentach. Na początek w Azji i Ameryce Północnej.

Transformacja digitalowa i kompetencje techniczne

SESCOM będzie realizować cele m.in. poprzez poszerzenie działalności o wdrożenia technologii cyfrowych oraz coraz szerszą analizę danych. Obszar ten ma duży potencjał ze względu na coraz większe zapotrzebowanie sieci handlowych na wsparcie w transformacji digitalowej. Według badania Fujitsu „Fit for digital” aż 86% przedstawicieli firm z sektora retail twierdzi, że branża ulegnie do 2021 roku przeobrażeniom ze względu transformację cyfrową. 8 na 10 z nich jest do tych zmian nastawiona entuzjastycznie.

– Sieci widzą w tym szansę na lepsze i bardziej indywidualne dotarcie do klientów, poprawę jakości obsługi klienta i optymalizację operacyjną. Potrzebują aplikacji mobilnych, interaktywnych systemów komunikacji i prezentacji czy inteligentnej analityki by skutecznie  wyróżniać się na rynku – uważa Prezes Halbryt.

Kompetencje techniczne i szeroka skala działania dają firmie możliwość nie tylko racjonalnego doboru rozwiązań technologicznych dla klientów, ale też ich testowania, wdrażania, bieżącego utrzymania i rozwoju. To bardzo ważne, żeby nowe pomysły mogły być wykorzystywane przez klientów w bezpieczny dla nich sposób. SESCOM podchodzi do innowacji w kompleksowy sposób.

Odświeżony wizerunek

Zmianom biznesowym sprzyjać ma rebranding firmy. Od początku marca cała oferta będzie prezentowana pod jedną marką – SESCOM. Dotychczas efektywność energetyczna i modernizacje obiektów były prezentowane pod markami spółek-córek, SDC i SESTORE.

– Chcemy podkreślić kompleksowość naszej oferty. Wszystkie rozwiązania pod jedną marką są bardziej zrozumiałe i przejrzyste. Dobrze pokazują też kierunek naszego rozwoju – tłumaczy prezes Halbryt.