SESCOM, dla jednego ze swoich kluczowych klientów, realizuje projekt mający na celu kontrolę zużycia energii w salonach sprzedaży. Czas trwania projektu to 3 miesiące. Badaniem objętych jest 287 liczników w 96 obiektach. Wszelkie pomiary są wykonywane przy wykorzystaniu autorskiej technologii firmy SES Control®.

Jest to, jak dotąd, największy tego rodzaju projekt prowadzony przez SESCOM w branży retail.

W trakcie trwania całego badania odczyty energii czynnej są robione co 15 minut. Dzięki przeprowadzonym pomiarom zużycia energii możliwe będzie sprawdzenie poprawności pracy urządzeń, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości, opracowanie programu naprawczego oraz planu optymalizacji pracy urządzeń, kontroling kosztów energii elektrycznej, a także przygotowanie prognoz finansowych na podstawie realnych danych.