Zaledwie 34 dni – tyle czasu zajęło uruchomienie zaawansowanego systemu WMS w magazynie zaopatrującym sieć sklepów CCC HalfPrice. Dzięki niestandardowemu podejściu do wdrożenia, koszty oprogramowania dostarczonego przez firmę PSI Polska obniżono o około 70%.
Uruchomiona w 2021 r. sieć stacjonarnych placówek oferująca m.in. odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki i dodatki do domu w atrakcyjnych cenach, postawiła sobie za cel jak najszybsze wdrożenie systemu klasy WMS, który wsparłby proces dostarczenia produktów do sklepów. System miał spełniać bardzo rygorystyczne wymagania biznesowe takie jak: krótki czas magazynowania towaru przy szczegółowej kontroli jakości i niski koszt dostarczania towarów do sklepów.

Do realizacji tego projektu CCC wybrała firmę PSI Polska ze względu na jej duże doświadczenie w branży handlowej i wcześniejsze, zakończone sukcesem wdrożenia systemu WMS w magazynach Centrum Dystrybucyjnego CCC w Polkowicach. Prace wdrożeniowe zrealizowano w ekspresowym tempie. System PSIwms uruchomiono w zaledwie 34 dni robocze, mimo surowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Co więcej, zazwyczaj projekty tej skali realizowane są w czasie od 7 do 9 miesięcy.

Czynników, które przesądziły o tak krótkim czasie wdrożenia zaawansowanego systemu PSIwms było kilka. Do sukcesu przyczyniło się w dużej mierze twórcze połączenie tradycyjnych metodyk (waterfall) ze zwinnym podejściem do projektu (agile). Dzięki waterfall w bardzo krótkim czasie uruchomiono w pełni funkcjonalny system pozwalający zaopatrywać sklepy, a następnie dzięki podejściu zwinnemu dostosowano rezultat do oczekiwań użytkowników. Podejście takie pozwoliło również ograniczyć koszty do niezbędnego minimum przy rezultatach dopasowanych do rzeczywistych potrzeb.

– Zaufanie okazane nam przez firmę CCC było kluczowe w tym projekcie. Mieliśmy wiele przemyśleń i wniosków po realizacji wcześniejszych projektów dla CCC oraz innych klientów i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że można je byłoby zrealizować znacznie szybciej i taniej. Do tego jednak potrzebowaliśmy partnera, który nam zaufa i zdecyduje się skorzystać z naszego doświadczenia. To poskutkowało krótkim okresem wdrożenia skomplikowanego systemu – zwraca uwagę Sławomir Budzaj, Kierownik Centrum Kompetencji WMS Projekty z PSI Polska.

Nie mniej istotnym czynnikiem sukcesu było zaangażowanie się pracowników HalfPrice w doskonalenie produktu. Użytkownicy, po początkowym zapoznaniu się z systemem, zgłaszali się z propozycjami zmian wynikającymi z ich rzeczywistych potrzeb. Pozwoliło to uniknąć realizacji teoretycznych wymagań, które często występują w kaskadowym podejściu do realizacji projektów i które dezaktualizują się w trakcie wdrożenia narażając firmę na nieuzasadnione koszty.

System PSIwms oprócz standardowych procesów przyjęcia, zamagazynowania, kompletacji, pakowania i wysyłki produktów, wspiera HalfPrice w procesie kontroli jakości, uszlachetniania (VAS), sortowania oraz cross-docking’u. Ze względu na konieczność ciągłej kontroli kosztów system PSIwms dostarcza także szczegółowe dane do przekrojowych analiz kosztów oraz wydajności.