Należąca do „MAXIMA GRUPĖ“ sieć supermarketów „ALDIK“ otworzyła pierwszy sklep w stolicy. Jest to największy do tej pory sklep sieciowy, w powstanie którego zainwestowano 3,5 mln złotych.

„MAXIMA GRUPĖ“ kupiła sieć supermarketów „ALDIK“ w lutym 2012 r. Sieć składała się z 21 sklepów, piekarni i zakładu cukierniczego. W ciągu dwóch lat działające na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego placówki stopniowo ulegały zmianom – część z nich poddana została całkowitej renowacji, w innych, w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, dokonano przesortowania asortymentu towarów.

„MAXIMA GRUPĖ“ to zarejestrowana w 2007 r. spółka kontrolująca sieć przedsiębiorstw handlu detalicznego na Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce i Bułgarii, obejmująca razem 506 sklepów MAXIMA X, MAXIMA XX, MAXIMA XXX, ALDIK, T-MARKET, T-MARKET EXPRESS: wśród nich na Litwie – 229, Łotwie – 143, Estonii – 70,  Bułgarii –  42, Polsce – 22.