Dlaczego Polacy zmieniają sklepy, w których dotychczas kupowali najczęściej? Zwykle ze względu na atrakcyjną ofertę konkurencji, podwyżkę cen w dotychczasowym sklepie oraz brak zadowalających promocji – wynika z badania ARC Rynek i Opinia oraz Procontent Communication.

Jedynie dla 6% pytanych największym problemem podczas decyzji o wyborze miejsca zakupów jest brak możliwości płacenia zbliżeniowego czy mobilnego w placówce handlowej. Tylko jeden na pięciu badanych rezygnuje ze względu na złe zaopatrzenie sklepu.

Ponad połowa badanych kobiet (54%) zdecydowała się na zmianę sklepu, w którym zazwyczaj robi zakupy, ze względu na atrakcyjną ofertę konkurencji. Dla mężczyzn ten aspekt miał mniejsze znaczenie: jedynie 45% ankietowanych skusiła oferta innego sklepu.

Drugim w kolejności powodem zmiany jest podwyżka cen produktów – wskazało go 32% badanych. Brak atrakcyjnej oferty promocyjnej był motywacją dla 29%. Co warto podkreślić, aspekt promocji ma większe znaczenie dla kobiet (33%) niż mężczyzn (24%).

Nieatrakcyjny wygląd sklepu tylko dla około 11% Polaków stanowi wystarczające uzasadnienie rezygnacji z zakupów w dotychczasowej placówce. Za to blisko 20% badanych zmienia sklep ze względu na nieprofesjonalną obsługę.

Menedżerowie sklepów wielobranżowych powinni poważnie zastanowić się nad kwestią budowania relacji tych placówek z konsumentami. W badaniu 40% ankietowanych stwierdziło, że trudno im ocenić, czy supermarkety są uczciwe, czy nieuczciwe wobec swoich klientów.

Tylko jedna trzecia (33%) wszystkich uczestników badania uważa, że supermarkety zachowują się uczciwie względem konsumentów. Zaufanie maleje wraz z wiekiem badanych. Blisko połowa ankietowanych (43%) w wieku 15–24 lata stwierdza, że supermarkety są rzetelne wobec swoich klientów, podczas gdy jedynie 27% osób w wieku 45–55 lat podziela tę opinię.

O badaniu
Raport pt. „Sieci handlowe oczami Polaków” został przygotowany przez zespół firmy Procontent Communication. Jego podstawą były wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez  ARC Rynek i Opinia (N = 909, wiek: 15–55 lat, próba reprezentatywna dla populacji ogólnopolskiej ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania i region GUS).