Ponad dziesięć lat temu, gdy powstawał pierwszy raport Cisco MVNI (Mobile Visual Networking Index), ruch mobilny stanowił mniej niż pięć procent całkowitego ruchu IP w sieci globalnej. Obecnie rola i zależność od sieci komórkowych dramatycznie wzrosła.

Na całym świecie nastąpił wzrost w zakresie mobilnego dostępu do sieci dla konsumentów i użytkowników biznesowych. Zwiększony zasięg i jakość mobilnego internetu szerokopasmowego przyczyniły się także do wzrostu popytu na łączność komórkową, media, a także szeroki wachlarz mobilnych zastosowań Internetu rzeczy i związanego z nim ekosystemu aplikacji.
Według tegorocznej edycji badania, obejmującej lata 2017 – 2022, ruch w sieciach mobilnych będzie blisko osiągnięcia poziomu 1 zettabajta rocznie pod koniec okresu prognozy. Do 2022 r. ruch mobilny będzie stanowił blisko 20% globalnego ruchu IP i osiągnie 930 eksabajtów rocznie. To prawie 113 razy więcej niż wynosił cały globalny ruch komórkowy generowany zaledwie dziesięć lat wcześniej w 2012 roku.

Technologie mobilne łączą ludzi i rzeczy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W 2017 r. na całym świecie było 5 miliardów użytkowników telefonów komórkowych, ale w ciągu najbliższych pięciu lat liczba ta ma szasnę wzrosnąć do 5,5 miliarda, co stanowi około 71% ludności świata. Do 2022 r. będzie w sumie ponad 12 miliardów urządzeń mobilnych i połączeń w technologii Internetu rzeczy (wzrost z około dziewięciu miliardów urządzeń mobilnych i połączeń w technologii IoT w 2017 r.) – do 2022 r. sieci komórkowe będą obsługiwać ponad osiem miliardów osobistych urządzeń przenośnych i cztery miliardy połączeń Internetu rzeczy.

Aktualizacja prognozy Cisco przewiduje również nieustanne wysiłki podejmowane przez operatorów telefonii komórkowej na całym świecie mające na celu poprawę wydajności sieci. Średnia światowa przepustowość sieci komórkowej wzrośnie ponad trzykrotnie, z 8,7 Mb/s w 2017 r. do 28,5 Mb/s do 2022 r. Średnia prędkość transmisji danych w sieciach komórkowych różni się znacznie w zależności od lokalizacji geograficznej, ponieważ w niektórych regionach zaczyna rosnąć popularność usług 5G.

Kluczowe predykcje 5G:
• Do 2022 r. połączenia 5G będą stanowić ponad 3% wszystkich połączeń komórkowych (ponad 422 mln globalnych urządzeń 5G i połączeń M2M) i będą odpowiadały za blisko 12% światowego ruchu danych mobilnych.
• Do 2022 r. średnie połączenie 5G (22 GB/miesiąc) będzie generować około 3 razy większy ruch niż średnie połączenie 4G (8 GB/miesiąc).
WiFi: przenoszenie ruchu (traffic offload) z sieci mobilnych (komórkowych) do sieci stacjonarnych (WiFi)
• W 2017 r. miesięczny ruch w trybie offload (13 EB) przekroczył miesięczny ruch komórkowy (12 EB).
• W 2017 r. odciążono 54% łącznej mobilnej transmisji danych; do 2022 r. odciążanych będzie 59% łącznej mobilnej transmisji danych.
• Całkowity ruch IP (stacjonarny i komórkowy) w 2017: 48% przewodowy, 43% WiFi, 9% mobilny.
• Całkowity ruch IP (stacjonarny i komórkowy) w 2022: 29% przewodowy, 51% WiFi, 20% mobilny.
• W skali globalnej, całkowita liczba hotspotów WiFi (w tym spotów domowych) wzrośnie czterokrotnie, z 124 mln w 2017 r. do 549 mln w 2022 r.

Kluczowe predykcje dla Polski:
• Do 2022 roku liczba mobilnych użytkowników sieci wzrośnie do 87% (z 85% w 2017).
• Liczba urządzeń mobilnych na mieszka­ńca wzrośnie z 1,4 w 2017 roku do 2,2 w 2022.
• Do 2022 roku, średnia prędkość połączenia sieci komórkowej wyniesie 33,3 Mbps., co oznacza niemal trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2017 (11,3 Mbps)
• W 2022 r. średni miesięczny ruch mobilny w przeliczeniu na jednego użytkownika wzrośnie do 16 GB. W 2017 był na poziomie 3,7 GB.
• Połączenia 5G będą w 2022 roku stanowić 0,3% wszystkich połączeń mobilnych.
• Połączenia 4G będą w 2022 roku stanowić 74,2% wszystkich połączeń mobilnych, w porównaniu z 33,5% w roku 2017.
• Połączenia 3G będą w 2022 roku stanowić 11,8% wszystkich połączeń mobilnych, w porównaniu z 57,2% w roku 2017.
• Do 2022 r. 59% łącznego ruchu IP (stacjonarnego i komórkowego) będzie realizowane przez Wi-Fi, 19% przewodowo, a 22% mobilnie.
• Całkowita liczba publicznych hotspotów W-Fi (łącznie z domowymi) wzrośnie z 4 mln w 2017 r. do 7 mln do 2022 r.