SIX Payment Services rozszerza współpracę z PKP Intercity o nowe usługi. Od stycznia 2013 r. firma obsługuje transakcje dokonywane za pomocą kart płatniczych u konduktorów w pociągach PKP Intercity. W kwietniu 2013 współpraca została rozszerzona o usługę DCC (Dynamic Currency Conversion) – umożliwiającą posiadaczom kart zagranicznych płatność w ich własnej walucie.

Drużyny konduktorskie PKP Intercity są wyposażone w podręczne sprzedażowe PDA zintegrowane z pinpadami dostarczonymi przez SIX Payment Services. Dzięki takiemu rozwiązaniu podróżni mogą kupić bilet w pociągu, za pomocą kart Visa, MasterCard, VPay, Maestro, Diners Club, Discover, JCB.

Obecnie współpraca jest rozszerzana o kolejne usługi, jak płatności zbliżeniowe.