Firma Vision Solutions,  producent oprogramowania z zakresu zapewniania dostępności informacji, przekazał dostawcom usług hostingowych rozwiązanie MIMIX DR. Technologia pozwala na łatwe i ekonomiczne przywrócenie operacji

w chmurze na wypadek awarii serwerów. Dedykowane jest firmom z sektora MSP, korzystających z serwerów w systemie IBM i.

Rozwiązanie MIMIX DR, po raz pierwszy wprowadzone na rynek w maju 2013, pozwala dostawcom usług hostingowych zaoferować swoim klientom kompletne rozwiązanie z dziedziny ochrony danych, zabezpieczające je poprzez replikacje  w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie nie wymaga zakupu i instalacji żadnych dodatkowych modułów. Replikacja danych odbywa się bezpośrednio do serwerów pracujących

w chmurze. Uwalnia to małe i średnie firmy z ograniczonymi zdolnościami zarządzania systemem IBM i od kłopotu związanego z samodzielnym zarządzaniem zapasowymi kopiami danych. Rozwiązanie zapewnia pełną ochronę między taśmowymi kopiami bezpieczeństwa.

W przypadku awarii serwera IBM i klienta, operacje biznesowe można przenieść na pracujący w chmurze serwer zapasowy, zapewniając ciągłość obsługi klienta. Taki standard spotykany jest jedynie wśród dużych przedsiębiorstw. Po nabyciu nowego serwera lub naprawie starego można szybko przywrócić na nim system za pomocą MIMIX DR.