Smart Technology Group podpisało porozumienie o współpracy ze śląską uczelnią, którego efektem jest Smart RFID Lab – nowa inicjatywa naukowo-badawcza, pozwalająca studentom na udział w tworzeniu praktycznych rozwiązań w oparciu o technologię RFID. W jej ramach testowane będą także narzędzia zaprojektowane przez inżynierów Smart Technology Group.

Spotkanie w Wyższej Szkole Biznesu, podczas którego podpisano ramową umowę, było zwieńczeniem szeregu rozmów prowadzonych przez obie strony i precyzujących zakres współpracy. „Nowe wyzwanie traktujemy bardzo poważnie, ale i podchodzimy do niego z entuzjazmem” – wyjaśnia dr inż. Karolina Kozłowska, prezes zarządu Smart Technology Group, jedna z inicjatorek całego przedsięwzięcia. „Cenimy sobie możliwość współpracy ze środowiskiem naukowym. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to nam na udoskonalenie naszych produktów, a być może nawet opracowanie we współpracy z kadrą i studentami Wyższej Szkoły Biznesu zupełnie nowych rozwiązań.”

To właśnie z innowacyjnych rozwiązań słynie Smart Technology Group. Jako jedyna firma na świecie udoskonaliła technologię RFID o zalety WiFi, Bluetooth, GPRS oraz ZigBee, tworząc tym samym wielofunkcyjne narzędzie SMART RFID. Znajduje ono rozwiązanie w wielu branżach (m.in. retail, kontrola dostępu, logistyka czy medycyna), gdzie może być wykorzystane na cały szereg sposobów: do inwentaryzacji środków trwałych, kontroli dostępu dla pojedynczych osób lub grup użytkowników, zabezpieczeń antykradzieżowych czy też obsługi klienta. SMART RFID zostało już docenione ważnymi nagrodami, m.in. Innowacje w Handlu 2015 czy też Laur Innowacyjności.
Smart RFID Lab jest pierwszą polską inicjatywą, umożliwiającą studentom na bezpośredni kontakt ze zdobywającą coraz większą popularnością technologią RFID. Z radiowej identyfikacji korzystają przedsiębiorcy na całym świecie, w tym m.in. Zara, Toyota, Walmart, Port Singapurski czy grupa Metro.

Tym samym wspólne przedsięwzięcie Smart Technology Group i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jawi się jako szansa na zdobycie cennych doświadczeń przez studentów oraz rozwój polskich innowacji. Polscy studenci będą mogli pisać prace licencjackie pod okiem ekspertów ze Smart Technology Group. Przewidziane są także wspólne projekty naukowo-badawcze, konferencje na uczelni oraz uruchomienie programu stażu, przygotowującego studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej w obszarze nowych technologii.