Według najnowszych badań Instytutu Gallupa niemal jedna trzecia zatrudnionych nie czuje się zaangażowana w swoje zawodowe obowiązki, co – oprócz spadku jakości pracy – może mieć realny wpływ na wyniki finansowe firmy. W zacieśnianiu relacji z firmą pomaga coraz więcej narzędzi, w tym także… dedykowane zarządzaniu miękkim HR media społecznościowe.

40 godzin, czyli przeciętny tygodniowy czas pracy to nieco ponad jedna czwarta tygodnia. Im mniej jesteśmy zaangażowani w wykonywane zadania, tym mniej efektywnie pracujemy, stajemy się bardziej sfrustrowani i niezadowoleni. Problem niskiego zaangażowania pracowników dotyka wielu przedsiębiorstw, zaś z danych statystycznych wynika, że coraz większej ilości zatrudnionych, w tym także działów sprzedaży.

Zaangażowanie w liczbach
Instytut Gallupa w badaniu The Quantum Workplace 2015 podaje, że aż 31 procent pracujących (spośród 440 tysięcy respondentów z 5,5 tysiąca firm) uważa, że nie są oddani swojej aktywności zawodowej. Raport Głównego Urzędu Statystycznego, Jakość życia w Polsce 2015, przytacza jeszcze bardziej niepokojące wskaźniki dla Polski: niezadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej jest czterech na dziesięciu zatrudnionych. Wśród możliwych przyczyn braku satysfakcji z wykonywanych zadań można wymienić stres, niepewność perspektyw zatrudnienia, brak możliwości rozwoju czy niskie wynagrodzenie. Te i inne obszary mogą mieć wpływ na poziom frustracji i obniżone samopoczucie w pracy, a w wyniku – na spadek lub całkowity brak zaangażowania w wykonywane zadania.
– Ten problem ma nie tylko wymiar psychologiczny; wywiera też ogromny wpływ na kondycję finansową firmy. Choć na pierwszy rzut oka trudno w to uwierzyć, to – według danych Instytutu Gallupa – zespół zadowolonych pracowników, którzy są silnie związani ze swoim przedsiębiorstwem notuje o 10 procent wyższą satysfakcję klientów i o 22 proc. wyższą rentowność niż w zakładach mających problem z tym wskaźnikiem. To dane szczególnie istotne przy rozpatrywaniu efektywności handlowców, często odpowiedzialnych za wyniki finansowe firmy – mówi Sylwia Wieteska, HR Specialist w Hicron, firmie IT.

Wypaleni sprzedawcy
Dlaczego walka o zaangażowanie jest szczególnym wyzwaniem w działach zajmujących się sprzedażą? Istotnym czynnikiem jest tutaj specyfika pracy: presja czasu, konieczność sprostania wyznaczonym celom biznesowym, ciągły kontakt z klientem czy duża rotacja pracowników. To wszystko wpływa na satysfakcję zawodową i motywację do pracy – wskaźniki tak ważne dla skuteczności pracy w tym obszarze. Coraz częściej poruszany jest temat wypalenia zawodowego: chronicznego zniechęcenia pracą objawiającego się zarówno spadkiem wydajności zawodowej jak i poważnymi problemami ze zdrowiem.
Problemom z malejącym zaangażowaniem zespołu lepiej zapobiegać niż leczyć. Firmy zwracają coraz większą uwagę na ten aspekt, realizując badania satysfakcji pracowników i podejmując działania zapobiegawcze: udoskonalanie kultury organizacyjnej, szkolenia i warsztaty czy dbałość o zachowanie work-life balance: równowagi pomiędzy aktywnościami zawodowymi a życiem prywatnym.

Trudno przy tej okazji obyć się bez technologicznych nowinek wspierających zarówno procesy zarządzania, komunikacji jak i wpływających na budowanie pozytywnych relacji z firmą. Jednym z częściej stosowanych narzędzi jest intranet, czyli swego rodzaju „Internet” dostępny dla wąskiej grupy użytkowników, np. pracowników danego przedsiębiorstwa. Jako narzędzie wielorakiego zastosowania może być wykorzystywany jako platforma wymiany wiedzy, informacji i wymiany danych, a także obsługiwać procesy miękkiego HR obejmujące rekrutację, budowanie produktywności i efektywności pracowników, a w efekcie – zmniejszenie rotacji w zespole oraz wzrost zaangażowania w wykonywaną pracę.

HR pod chmurką
Narzędzia tego typu coraz częściej zawierają w sobie komponenty znane z popularnych serwisów społecznościowych (Facebook, LinkedIn): możliwość edycji profilu, dodawania komentarzy, dyskusji i oceny zawartości, czy innych rodzajów interakcji. Liderem na rynku rozwiązań HR w chmurze jest SuccessFactors.
Za wykorzystaniem chmury obliczeniowej przemawia wiele aspektów: z racji prostszych i sprawniejszych „chmurowych wdrożeń” ROI jest szybciej uzyskiwany; klienci uniezależniają się od całego kontekstu sprzętowego, mają dostęp do nowych rozwiązań (SuccessFactors co kwartał udostępnia usprawnienia i nowe funkcjonalności) bez udziału skomplikowanych i  czasochłonnych aktualizacji ze strony dostawcy.

Użytkownicy, u których wdrażane jest to rozwiązanie, otrzymują dostęp do rozbudowanej treści biznesowej i dobrych praktyk, które są elementem systemu SuccessFactors i są opakowane w bardzo atrakcyjny interfejs użytkownika. Pracownicy mogą (w zależności od polityki bezpieczeństwa firmy) mieć dostęp do zawartości SF zarówno z poziomu służbowego jak i prywatnego komputera oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
Co istotne, możemy połączyć SF z centralnym systemem zarządzania przedsiębiorstwem – SAP ERP, jednak nie jest to wymóg konieczny. SuccessFactors, udostępniając wiele modułów odpowiedzialnych za poszczególne procesy zarządzania kapitałem ludzkim, umożliwia wprowadzenie nowej technologicznej jakości w firmowym HR.

Jasne cele = lepsze zaangażowanie
Powracając do tematu zaangażowania pracowników (w szczególności w działach odpowiedzialnych za sprzedaż). SuccessFactors, opierając się na procesie MBO (Management by objectives, ang. Zarządzanie poprzez cele) pozwala na czytelne sprzężenie oczekiwań wobec pracownika ze strategią firmy i jej najważniejszymi celami biznesowymi. Co istotne, cele te mogą być na bieżąco analizowane, pracownik uzupełnia stopień ich realizacji i w każdej chwili może sprawdzić klarowne oczekiwania i feedback przełożonego.

Dzięki komponentowi SF Learning pracownicy sprzedaży otrzymują dostęp do wiedzy i informacji potrzebnych do realizacji swoich zadań. Dodatkowe rozwiązanie SAP JAM pozwala na dzielenie się wiedzą i danymi przy realizacji poszczególnych procesów sprzedażowych oferując również integrację z rozwiązaniami CRM firmy SAP. Dzięki modułowi Compensation można z kolei w znacząco zoptymalizować proces zarządzania wynagrodzeniami pracowników sprzedaży tak, żeby był oparty na wynikach ich pracy.
– Co można zyskać przechodząc na ten model zarządzania miękkim HR? Zarówno wymierne rezultaty finansowe (mniejszy koszt rekrutacji, obniżenie rotacji pracowników) jak i efekty mniej materialne, równie istotne: silniejszą motywację do pracy, identyfikację z polityką i celami biznesowymi firmy, efektywną i skuteczną rekrutację czy udoskonalenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa – to profity ważne zarówno dla średnich, dużych jak i bardzo dużych firm, których rozwinięta struktura organizacyjna powinna być wspomagana w obszarze core HR przez dodatkowe narzędzia – mówi Sylwia Wieteska z Hicron.

Zastosowanie zaawansowanych instrumentów wspierających procesy HR ma wpływ na całą architekturę organizacyjną, upraszczając administrowanie kapitałem ludzkim; warto przy tym zwrócić uwagę, że jasno sprecyzowane cele, model MBO, zarządzanie szkoleniami, a także wartościowy proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej w krótkim czasie zwiększają zaangażowanie pracowników także w tak newralgicznych obszarach jak sprzedaż, gdzie motywacja i efektywność pracownika jest na wagę złota.