Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej obniżył się o 2,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 19,5 proc.

„Na spadek wartości wskaźnika największy wpływ miała ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 7,6 pkt. proc.). Wartości składowych dotyczących obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej i obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego obniżyły się odpowiednio o 2,3, 2,0 i 1,3 pkt. proc. Jako jedyna poprawiła się ocena dotycząca obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 1,1 pkt. proc.)”.

W porównaniu do sierpnia 2013 roku obecna wartość BWUK jest wyższa o 5,8 pkt. proc.