W Polsce, Rosji i Turcji spada zainteresowanie zakupami grupowymi, podczas gdy w Danii widoczny jest trend wzrostowy. W Turcji wśród internautów odwiedzających oferujące je strony przeważają konsumenci w wieku 18–34 lata, a w Danii powyżej 45. roku życia – wynika z analizy Gemiusa.

Okazuje się, że spadek popularności badanych stron jest najbardziej widoczny w Rosji (niemal pięciokrotny) i w Polsce (więcej niż dwukrotny). Inaczej jest w Danii, gdzie ruch na stronach oferujących zakupy grupowe wzrósł dwuipółkrotnie.

Analiza wszystkich użytkowników pod względem ich cech społeczno-demograficznych pokazuje, że w każdym z analizowanych krajów z serwisów oferujących zakupy grupowe częściej korzystają kobiety niż mężczyźni oraz osoby z wykształceniem wyższym. W Turcji są to przede wszystkim konsumenci między 18. a 34. rokiem życia (stanowią 2/3 użytkowników analizowanych stron WWW). Z kolei w Polsce i Rosji ponad połowa internautów polujących na okazje w serwisach zakupów grupowych ma 25–44 lata, a w Danii powyżej 45 lat.