Spółka BCS Polska, integrator rozwiązań mobilnych i oprogramowania z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw, wyposażyła Mazowiecką Spółkę Gazownictwa w zaawansowane urządzenia do automatycznej identyfikacji.

Firma BCS Polska, z siedzibą w Nowym Sączu, została w ramach przeprowadzonego postępowania niepublicznego wybrana spośród wielu oferentów na dostawcę przemysłowych terminali mobilnych wraz z akcesoriami dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa z centralą w Warszawie. Urządzenia przeznaczone są dla inkasentów pracujących w terenie.

Mazowiecka Spółka Gazownictwa zajmuje się dystrybucją paliwa gazowego poprzez zarządzaną siecią gazociągów na obszarze woj. mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz częściowo lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Spółka świadczy usługę transportu paliw gazowych sieciami wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, prowadzi rozbudowę i eksploatację zarządzanego systemu dystrybucyjnego oraz przyłącza do systemu nowych odbiorców. Poprzez sieć gazociągów i przyłączy o długości ponad 27 tys. km, obsługuje około 1,5 mln odbiorców końcowych na rzecz których dystrybuuje ok. 2 mld m3 gazu rocznie.