Eksperci SAP AG zakwalifikowali SPRINT CRM, pakiet oferowany przez firmy 7milowy i BCC, do grupy kwalifikowanych rozwiązań SAP Rapid Deployment Solutions. Jest to pierwsza taka kwalifikacja dla rozwiązania CRM w Polsce.

SPRINT CRM jest gotowym do użytku, kompletnym pakietem CRM, opartym na SAP CRM 7.0 – najnowszej wersji systemu SAP wspierającego zarządzanie relacjami z klientami. Istotą SPRINT CRM jest dostępność gotowych do pracy funkcji z kluczowych obszarów marketingu, sprzedaży i serwisu. To przekłada się na krótki czas uruchomienia i umiarkowany koszt wdrożenia.

SPRINT CRM jest oferowany przez firmy 7milowy – partnera SAP specjalizującego się w rozwiązaniach dla firm średniej wielkości, oraz BCC – największą firmę wdrożeniową SAP w Polsce i Partnera Eksperta SAP w zakresie CRM.

Audytorzy z SAP AG potwierdzili, że SPRINT CRM spełnia kryteria i wymagania inicjatywy SAP Rapid Deployment Solutions (SAP RDS). Zweryfikowano kompletność i zaawansowanie rozwiązań funkcjonalnych, wykorzystywaną metodykę wdrożeniową oraz dokumentację projektową. Eksperci SAP AG potwierdzili także wysokie kwalifikacje konsultantów do wdrażania i wspierania rozwiązania.