Wyniki badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Motivation Solutions pokazują, że połowa przedsiębiorstw działających w Polsce organizuje programy lojalnościowe skierowane do partnerów biznesowych. Jest to jedno z działań, na którym nie oszczędzają. Jak wynika z raportu, średnia roczna kwota przeznaczona na prowadzenie programu motywacyjnego dla partnerów biznesowych w 2012 roku wynosiła 460 000 zł.

W 2012 roku programy lojalnościowe skierowane do kontrahentów i partnerów biznesowych prowadziło aż 50% firm, a kolejne 24% biorących udział w badaniu zamierza realizować taki projekt w przyszłości. Średnie budżety jakie firmy przeznaczyły na realizację tego typu działań w 2012 roku wynosiły 460 000 złotych i były nieznacznie wyższe niż w 2011 roku. Oznacza to, że organizacje nie decydują się na cięcie kosztów przewidzianych na programy wsparcia sprzedaży. Przedsiębiorstwa nie chcą rezygnować z prowadzenia projektów lojalnościowych nawet w trakcie niepewnej sytuacji rynkowej i wciąż pojawiających się informacjach o kryzysie. Firmy decydują się na realizację działań BTL ponieważ mają one bezpośrednie przełożenie na wyniki sprzedaży, a ich efekty są widoczne w stosunkowo krótkim okresie od momentu rozpoczęcia. W czasie, gdy specjaliści ds. marketingu zmuszeni są do liczenia każdej złotówki warto pomyśleć o przesunięciach w budżecie i wykorzystywaniu tych narzędzi, które przynoszą najlepsze efekty.