Izba Gospodarki Elektronicznej i GS1 Polska pracują nad zunifikowanym katalogiem danych produktowych w ramach projektu „Label Power. Siła etykiety”. Projekt ma charakter ogólnopolski, jego celem jest zdefiniowanie potrzeb branży e-handlu w zakresie treści elektronicznych etykiet produktowych, a w efekcie końcowym łatwiejsze ich przygotowywanie – informuje dlahandlu.pl.

Mimo bardzo dynamicznego rozwoju branży e-commerce, w Polsce nadal brakuje zunifikowanego katalogu danych produktowych, który mógłby być wykorzystywany zarówno przez producentów jak i przez e-sklepy, a jego zastosowanie pomagałoby w realizacji międzynarodowych wytycznych. Zgodnie bowiem z dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie praw konsumentów, każdy e-sklep ma obowiązek przedstawić podstawowy opis produktu, aby konsument mógł z łatwością dokonać wyboru. Konsekwencją niezastosowania się do wytycznych Dyrektywy może być uznanie umowy sprzedaży za niezawartą i wszystkie związane z tym skutki, np. odesłanie towaru na koszt e-sklepu. Obecnie e-sklepy stosują własne, zróżnicowane standardy opisów produktowych. Czasem są one dość rozbudowane, ale często brakuje w nich niezbędnych informacji. Taka sytuacja naraża e-sklep na wspomniane sankcje prawne oraz utratę klienta, który poszukując dokładnych informacji o produkcie, skorzysta z oferty innego sklepu.

Ujednolicenie standardu e-etykiety pozwoli na wskazanie najważniejszych cech produktów, dzięki czemu wymiana informacji miedzy sklepem a konsumentem będzie łatwiejsza.