W pierwszym półroczu tego roku Polakom przybyło 600 tys. kart płatniczych. Według danych NBP posiadamy 32,3 mln kart płatniczych, z czego 25,7 mln stanowią karty debetowe, zaś pozostałe 6,6 mln to, w większości, kredytowe. Jednak Polska wciąż ciągnie się w ogonie krajów Unii Europejskiej pod względem liczby kart płatniczych przypadających na jednego mieszkańca.

Dane Europejskiego Banku Centralnego pokazują, że na początku 2012 roku na jednego Polaka przypadało 0,84 karty płatniczej. Gorzej pod tym względem spośród krajów UE wypada jedynie Rumunia, gdzie na jednego mieszkańca przypada 0,63 karty płatniczej.

Średnia dla wszystkich krajów UE to 1,44 karty na mieszkańca. Najwięcej kart w swoich portfelach mają mieszkańcy Luxemburga (3,27), Wielkiej Brytanii (2,35) oraz Szwecji (2,15). Statystyki EBC wyraźnie wskazują, że mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej mają mniej kart płatniczych – wszystkie wartości poniżej 1 dotyczą krajów z tego regionu. Poza Polską i Rumunią niski odsetek kart charakteryzuje także Węgry (0,89), Czechy (0,93) oraz Słowację (0,98).