W grudniu 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 154,96 mln komunikatów o wartości 437,31 mld zł, a w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,38 mln komunikatów o wartości 14,86 mld euro. W systemie Express Elixir rozliczono 674,67 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,99 mld zł, osiągając miesięcznie historyczny rekord.

W grudniu 2017 r. w systemie Elixir rozliczono 154,96 mln komunikatów, obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 437,31 mld zł.

W analogicznym miesiącu 2016 r. system przetworzył 152,15 mln transakcji o wartości 409,42 mld zł. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost liczby transakcji o 1,8 proc. oraz wartości o 6,8 proc. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir w ostatnim miesiącu 2017 r. odnotowano 11 grudnia – tego dnia rozliczono 13,6 mln komunikatów na kwotę 21,9 mld zł.

W ciągu 2017 r. system zrealizował 1,8 mld transakcji, których wartość wyniosła 4,76 bln zł – dla porównania, wartość polskiego PKB w 2016 r. to 1,85 bln zł. Rok wcześniej system Elixir przetworzył 1,71 mld komunikatów o wartości 4,42 bln zł. Tym samym r/r nastąpił wzrost liczby transakcji o 4,8 proc. oraz wartości komunikatów o 7,7 proc.

W systemie Euro Elixir w grudniu 2017 r. rozliczono 2,38 mln komunikatów o łącznej wartości 14,86 mld euro. W grudniu 2016 r. system przetworzył 2,14 mln transakcji o wartości 12,74 mld euro. W ciągu roku liczba przetworzonych komunikatów zwiększyła się o 11 proc., a wartość transakcji wzrosła o ponad 16 proc. Największą dzienną liczbę komunikatów w grudniu w systemie Euro Elixir zrealizowano 1. dnia miesiąca – 141,87 tys. na kwotę 760,46 mln euro.

W minionym 2017 r. łączna liczba rozliczonych transakcji w systemie Euro Elixir wyniosła 27,21 mln, a ich wartość osiągnęła 156 mld euro. W stosunku do 2016 r. liczba transakcji wzrosła o 23 proc. (wynosiła 22,04 mln), a obroty o 34 proc. z poziomu 116,3 mld euro. Wartość przetworzonych w tym systemie komunikatów w 2017 r. wyniosła połowę kwoty, jaką Unia Europejska przeznaczyła na badania i rozwój w 2016 r.

System Express Elixir, umożliwiający realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), rozliczył w grudniu 2017 r. 674,67 tys. transakcji o wartości 1,99 mld zł – to najlepsze wyniki w dotychczasowej historii funkcjonowania systemu. W grudniu 2016 r. w systemie zrealizowano 385,05 tys. transakcji o wartości 1,17 mld zł. Rok do roku oznacza to wzrost liczby transakcji o 75 proc. i wartości przetworzonych komunikatów o 71 proc. Największą dzienną liczbę transakcji oraz ich wartość rozliczono 29 grudnia – system przetworzył wówczas 38,98 tys. transakcji o wartości 148,06 mln zł.

W całym 2017 r. rozliczono łącznie 4,96 mln przelewów natychmiastowych o wartości 16,98 mld zł – to tyle, ile miasto Warszawa ma zamiar przeznaczyć na wydatki w 2018 r. Wobec danych za 2016 r., gdy system przetworzył 2,69 mln transakcji o wartości 10,26 mld zł, w 2017 r. liczba rozliczonych komunikatów wzrosła o 84 proc., a wartość o 66 proc.