Sieć supermarketów Stokrotka rozważa rozpoczęcie sprzedaży online. Jak informują przedstawiciele firmy, test takiego kanału sprzedaży ma zostać przeprowadzony pod koniec 2014 roku lub na początku 2015 roku. Sprzedaż będzie prowadzona jedynie na terenie Lublina, z którego wywodzi się spółka – informuje evigo.pl.

“Obecnie Stokrotka zajmuje się obserwacją i analizą trendów rynkowych z zakresu e-commerce pod kątem możliwości rozpoczęcia takiej działalności. W związku z wczesnym etapem prac nad projektem nie jesteśmy jeszcze gotowi do udzielenia dokładniejszych informacji.” – informuje Evigo.pl Urszula Herecka, asystentka zarządu Stokrotki.