Firma StoreBenefit – dystrybutor norweskiego producenta przynosi rozwiązanie problemu kradzieży w sklepach. Proponowany przez StoreBenefit system oparty jest na  najnowszych osiągnięciach technologicznych . Ponad 5000 urządzeń Vensafe pracuje  w Europie i w USA  przynosząc  zyski i eliminując straty  powodowane kradzieżami. System dedykowany jest dla towarów  największego ryzyka kradzieży tzn . dla przedmiotów  małych rozmiarów i znacznej wartości.  Jak wynika z doświadczenia sklepów, które wprowadziły  system Vensafe, straty spowodowane kradzieżami  produktów ‘ wysokiego ryzyka’ zostały zlikwidowane, ponadto właściciele sklepów podkreślają fakt zwiększenia sprzedaży. Dodatkowym zyskiem  jest   uwolnienie   powierzchni magazynowej na zapleczu sklepów.  Na stronie  storebenefit.pl dostępny jest ‘kalkulator zysków’ oraz pełna informacja o systemie Vensafe.

www.storebenefit.pl

www.vensafe.com